085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Momenteel niet bereikbaar

Oculotect oogdruppels Flapullen 20 stuks

Flapullen 20 stuks
6,65
Op voorraad
6,65
Geneesmiddel in de vorm van oogdruppels voor bij droge ogen, vervangen detraanvloeistof in geval van onstabiele traanfilm of onvoldoende bevochtiging van het oogoppervlak.Oculotect wordt geadsorbeerd op het hoornvliesoppervlak en vormt een filmlaag. Geschikt voor lenzen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Oculotect Unidose oogdruppels worden gebruikt:
- Bij droge ogen. Oculotect Unidose oogdruppels vervangen de traanvloeistof in geval van onstabiele
traanfilm of onvoldoende bevochtiging van het oogoppervlak. Oculotect Unidose wordt
geadsorbeerd op het hoornvliesoppervlak en vormt een filmlaag.
- Ter bevochtiging voor harde en zachte contactlenzen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Oculotect bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
Oogaandoeningen
Vaak (komt voor bij 1 op 10 tot 1 op 100 personen)
- mild, branderig of prikkelend gevoel van voorbijgaande aard
Niet gekend (kan niet geschat worden op basis van de beschikbare gegevens)
- troebel zicht
Aandoeningen van het immuunsysteem
Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op 10.000 personen)
- irritatie of overgevoeligheidsreacties
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is polyvidone
- De andere stoffen in dit middel zijn boorzuur, natriumchloride, natriumlactaat, kaliumchloride,
calciumchloride, magnesiumchloride en water voor injectie.

Hoe ziet Oculotect Unidose er uit en en hoeveel zit er in een verpakking?
Oculotect Unidose zijn steriele, heldere, kleurloze tot lichtgele oogdruppels.
Oculotect Unidose is beschikbaar in een pipet met 0,4 ml oplossing.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Oculotect nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Tot op heden zijn voor Oculotect Unidose oogdruppels nog geen wisselwerkingen met andere
geneesmiddelen gemeld. Om te voorkomen dat het actieve bestanddeel wordt uitgewassen wanneer
naast Oculotect Unidose oogdruppels ook nog andere oogdruppels worden gebruikt, is het aanbevolen
om beide medicaties met een tussenperiode van minstens 5 minuten toe te dienen. Oculotect Unidose
oogdruppels dienen altijd als laatste te worden toegediend.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met de arts.
Borstvoeding
Bij borstvoeding slechts gebruiken na overleg met de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Onmiddellijk na het indruppelen van Oculotect Unidose kan het zicht wazig zijn. Wacht tot uw zicht
weer helder is vooraleer u een voertuig bestuurt of machines gebruikt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Oculotect
Aflevervorm Flapullen
Type product Geneesmiddel
Ogen Behandelende oogpreparaten
Type oogproducten Bevochtigend/kunsttranen
Keyword Droge ogen
Generisch middel? not available
Steriel? available
Zonder parabenen? available
Zonder benzalkoniumchloride? available
Zonder EDTA? available

Oculotect oogdruppels is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.