085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Otrivine Anti-rhinitis 0,05% Neusspray 10ml

Neusspray 10ml
7,76
Op voorraad
7,76
Geneesmiddel voor de symptomatische behandeling van een neusverstopping, in de vorm van een neusspray zonder bewaarmiddel. Wordt gebruikt bij neusverkoudheid, hooikoorts, allergische rhinitis en sinusitis.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Farmaceutische vorm en presentaties:
Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans 1 ‰ oplossing: spuitbus (microdoseur) van 10 ml
Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans 0,5 ‰ oplossing: spuitbus (microdoseur) van 10 ml

Geneesmiddelengroep of type van werking:
Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans maakt deel uit van de groep geneesmiddelen gebruikt bij 
symptomatische behandeling van neusverstopping.

Therapeutische indicaties: 
Behandeling van korte duur (maximum 3 à 5 dagen) van de symptomen van neusverstopping bij 
bepaalde aandoeningen zoals:
- neusverkoudheid (niet-allergische rhinitis (=ontsteking van het neusslijmvlies))
- hooikoorts en allergische rhinitis door stof, schimmels...
- sinusitis (bevordert de uitscheiding van slijmen)
- ontstekingen van het middenoor
Zoals alle neuspreparaten met een vaatvernauwende stof, mag Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans 
niet als onderhoudsbehandeling gebruikt worden.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans bijwerkingen hebben.
Soms (>1/1000, <1/100):
- Lokale bijwerkingen: branderig gevoel in de neus of keel, lokale irritatie.
- Systemische bijwerkingen: misselijkheid, hoofdpijn, slapeloosheid, bradycardie, hypertensie, braken
Zeer zelden (<1/10.000, inclusief geïsoleerde gevallen):
- Systemische bijwerkingen: hartkloppingen, systemische allergie, voorbijgaande gezichtsstoornissen 
en onregelmatige of versnelde hartslag
Bij overmatig en langdurig gebruik: uitdroging van het neusslijmvlies.
Let ook op voor mogelijke ontstekingen van het neusslijmvlies (de binnenwand van de neus).

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof is: 
Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans 1 ‰ oplossing:
de werkzame stof is Xylometazoline, aanwezig als xylometazoline hydrochloride 1 mg/ml, 
overeenkomend met 0,87 mg/ml xylometazoline.
Elke verstuiving van de neusspray bevat 140 µg xylometazolinehydrochloride, hetgeen overeenkomt met
121,8 µg xylometazoline.
Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans 0,5 ‰ oplossing:
de werkzame stof is Xylometazoline, aanwezig als xylometazoline hydrochloride 0,5 mg/ml, 
overeenkomend met 0,44 mg/ml xylometazoline.
Elke verstuiving van de neusspray bevat 35 µg xylometazolinehydrochloride, hetgeen overeenkomt met 
30,4 µg xylometazoline.

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, dinatriumfosfaat dodecahydraat, natriumchloride, dinatriumedetaat,
gezuiverd water

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans niet:
- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor xylometazoline, voor één van de andere bestanddelen van 
het preparaat of voor andere geneesmiddelen van hetzelfde type (sympathicomimetische amines).
- Als u lijdt aan gesloten-hoek glaucoom (oogaandoening gekenmerkt door een verhoogde druk in de 
oogbol).
- Als u lijdt aan verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies (de binnenzijde van de neus).
Als u andere geneesmiddelen neemt of een chirurgische ingreep langs de neus heeft ondergaan, 
raadpleeg dan uw arts alvorens Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans te gebruiken.
Het dient te worden benadrukt dat Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans 1 ‰ uitsluitend bestemd is 
voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar en dat Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans 0,5 ‰ niet
aan kinderen jonger dan 2 jaar toegediend mag worden.

Pas goed op met Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans: 
- Als u een hartaandoening hebt
- Als u verhoogde bloeddruk hebt (hypertensie) 
- Als u een verhoogde werking van de schildklier hebt (hyperthyroïdie)
- Als u glaucoom hebt (verhoogde druk in de oogbol)
- Als u suikerziekte hebt
- Als u feochromocytoom hebt (sterke stijging van de bloeddruk veroorzaakt door een tumor van het 
bijniermerg)
- Als u een vergroting van de prostaat hebt
- Als u geneesmiddelen tegen depressies neemt
Vraag raad aan uw arts in geval van overmatige reactie op Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans 
(duizeligheid, slapeloosheid, beven). Mogelijk zal hij u aanraden Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans 
niet verder te gebruiken. 
De aangegeven dosis niet overschrijden, in het bijzonder bij kinderen en oudere personen.
Zoals alle vaatvernauwende middelen met lokale werking mag Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans 
niet langer dan 3 tot 5 dagen zonder onderbreking gebruikt worden. Langdurig overmatig gebruik kan 
een verslechtering van de symptomen veroorzaken, met een risico op een chronische rhinitis. 
Om te voorkomen dat mogelijke infecties overgedragen zouden worden, mag het flesje slechts door één
enkele persoon gebruikt worden. 
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in 
het verleden is geweest.

Gebruik van Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans in combinatie met voedsel en drank: 
Tot op heden geen gekende interacties. 

Zwangerschap: 
Vraag uw arts of apotheker om advies vooraleer u een geneesmiddel gebruikt.
Het gebruik van Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans wordt afgeraden tijdens de gehele duur van de 
zwangerschap. 

Borstvoeding:
Vraag uw arts of apotheker om advies vooraleer u een geneesmiddel gebruikt.
Aangezien men niet weet of xylometazoline in de moedermelk overgaat, is voorzichtigheid geboden 
tijdens de periode van borstvoeding en mag Otrivin Anti-Rhinitis Sine Conservans tijdens de 
borstvoeding enkel op voorschrift worden gebruikt. Herhaald gebruik is te mijden tijdens de 
borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Geen invloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans:
Niet van toepassing

Gebruik van Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans in combinatie met andere geneesmiddelen:
Raadpleeg uw arts of apotheker vooraleer Otrivine Anti-Rhinitis Sine Conservans te gebruiken indien u 
andere geneesmiddelen neemt, of recent hebt genomen, zoals: geneesmiddelen tegen depressies 
(tricyclische antidepressiva of MAO-inhibitoren), sympathomimetische amines, geneesmiddelen tegen 
hoge bloeddruk (type β-blokkers). 
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als 
het geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Otrivine
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Allergie, Verkoudheid
Leeftijdscategorie 2 tot 6 jaar
Specifiek voor Neus
Keyword Allergie, Kind, Verstopte neus
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Nasaal

Otrivine Anti-rhinitis 0,05% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Otrivine Anti-rhinitis 0,05%

Het is zeker mogelijk om verslaafd te geraken aan het gebruik van een neusspray. Een ontzwellende neusspray gaat ervoor zorgen dat je snel terug vrij kan ademen. Wanneer je deze spray langer dan 7 dagen gaat gebruiken, raken de bloedvaten in jouw neus hier aan gewend. Als je dan zou stoppen met de neusspray, dan gaat jouw neusslijmvlies juist opzwellen met als gevolg dat je de spray weer nodig hebt om je neus op te houden. Dit proces wordt dan een vicieuze cirkel en op die manier geraak je helaas verslaafd.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.