9,2 / 10
 • Aletta van Dijken uit Groot ammers schreef:
  Prima levering en heel vlot en goede spullen
  Prima levering en heel vlot en goede spullen.
 • fred uit Herten schreef:
  prima dienstverlening.
  Goede en snelle service.
 • Lidia Kalishoek uit Hellevoetsluis schreef:
  Snelle levering
  Goede en snelle service

Otrivine Anti-rhinitis 0,1% Neusspray 10ml

Geneesmiddel voor de symptomatische behandeling van neusverstopping, in de vorm van een neusspray. Wordt gebruikt bij hooikoorts,allergische rhinitis,sinusitis en neusverkoudheid. Vanaf 12jaar.

7,39
Op voorraad
product.view.content.addfavourite

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

 • Grotere drukte: levertijd 1-3 dagen
 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Farmaceutische vorm en presentaties:
Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule 1 ‰ oplossing:
Neusdruppels: hoge densiteit polyethyleen container met druppelpipet van 10 ml
Neusspray: hoge densiteit polyethyleen spuitbus (microdoseur) van 10 ml
Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule 0,5 ‰ oplossing:
Neusdruppels: hoge densiteit polyethyleen container met druppelpipet van 10 ml

Geneesmiddelengroep of type van werking:
Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule maakt deel uit van de groep geneesmiddelen gebruikt bij
symptomatische behandeling van neusverstopping.

Therapeutische indicaties:

Behandeling van korte duur (maximum 3 à 5 dagen) van de symptomen van neusverstopping bij bepaalde
aandoeningen zoals:
- neusverkoudheid (niet-allergische rhinitis (=ontsteking van het neusslijmvlies))
- hooikoorts en allergische rhinitis door stof, schimmels...
- sinusitis (bevordert de uitscheiding van slijmen)
- ontstekingen van het middenoor

De aanwezigheid van de hulpstoffen sorbitol en methylhydroxypropylcellulose in
Otrivin Anti-Rhinitis hydraterende formule kunnen helpen bij het voorkomen van de uitdroging
van het neusslijmvlies.

Zoals alle neuspreparaten met een vaatvernauwende stof, mag Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule
niet als onderhoudsbehandeling gebruikt worden.

Zoals alle geneesmiddelen kan Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule bijwerkingen hebben.

Soms (>1/1000, <1/100):
- Lokale bijwerkingen: branderig gevoel in de neus of keel, lokale irritatie.
- Systemische bijwerkingen: misselijkheid, hoofdpijn, slapeloosheid, bradycardie, hypertensie, braken

Zeer zelden (<1/10.000, inclusief geïsoleerde gevallen):
- Systemische bijwerkingen: hartkloppingen, systemische allergie, voorbijgaande gezichtsstoornissen en
onregelmatige of versnelde hartslag

Bij overmatig en langdurig gebruik: uitdroging van het neusslijmvlies.

Let ook op voor mogelijke ontstekingen van het neusslijmvlies (de binnenwand van de neus).
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of apotheker.
De werkzame stof is:
Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule 1 ‰ oplossing:
de werkzame stof is Xylometazoline, als 1 mg xylometazoline hydrochloride per ml oplossing (wat
overeenkomt met 0,87 mg/ml xylometazoline).

Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule 0,5 ‰ oplossing:
de werkzame stof is Xylometazoline, als 0,5 mg xylometazoline hydrochloride per ml oplossing (wat
overeenkomt met 0,44 mg/ml xylometazoline).

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat, dinatriumfosfaat dodecahydraat, natriumchloride, natriumedetaat,
benzalkoniumchloride, sorbitol (70%), methylhydroxypropylcellulose, gezuiverd water.
Gebruik Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule niet:
- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor xylometazoline, voor één van de andere bestanddelen van het
preparaat of voor andere geneesmiddelen van hetzelfde type (sympathicomimetische amines).
- Als u lijdt aan gesloten-hoek glaucoom (oogaandoening gekenmerkt door een verhoogde druk in de
oogbol).
- Als u lijdt aan verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies (de binnenzijde van de neus).
Als u andere geneesmiddelen neemt of een chirurgische ingreep langs de neus heeft ondergaan, raadpleeg
dan uw huisarts alvorens Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule te gebruiken.

Pas goed op met Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule:
- als u een hartaandoening hebt
- als u verhoogde bloeddruk hebt (hypertensie)
- als u een verhoogde werking van de schildklier hebt (hyperthyroïdie)
- als u glaucoom hebt (verhoogde druk in de oogbol)
- als u suikerziekte hebt
- als u feochromocytoom hebt (sterke stijging van de bloeddruk veroorzaakt door een tumor van het
bijniermerg)
- als u een vergroting van de prostaat hebt
- als u geneesmiddelen tegen depressies neemt
- vraag raad aan uw arts in geval van overmatige reactie op Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule
(duizeligheid, slapeloosheid, beven). Mogelijk zal hij u aanraden Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende
Formule niet verder te gebruiken.
- de aangegeven dosis niet overschrijden, in het bijzonder bij kinderen en oudere personen.
- zoals alle vaatvernauwende middelen met lokale werking mag Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende
Formule niet langer dan 3 tot 5 dagen zonder onderbreking gebruikt worden. Langdurig overmatig
gebruik kan een verslechtering van de symptomen veroorzaken, met een risico op een chronische
rhinitis.
- om te voorkomen dat mogelijke infecties overgedragen zouden worden, mag het flesje slechts door één
enkele persoon gebruikt worden.

Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van Otrivine Anti-Rhinitis
Hydraterende Formule in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.

Het dient te worden benadrukt dat Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule 1‰ uitsluitend bestemd is
voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar en dat Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule 0,5‰
niet aan kinderen jonger dan 2 jaar toegediend mag worden.

Gebruik van Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule in combinatie met voedsel en drank:
Tot op heden geen gekende interacties.

Zwangerschap:
Vraag uw arts of apotheker om advies vooraleer u een geneesmiddel gebruikt.
Het gebruik van Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule wordt afgeraden tijdens de gehele duur van de
zwangerschap.
Borstvoeding:
Vraag uw arts of apotheker om advies vooraleer u een geneesmiddel gebruikt.
Aangezien men niet weet of xylometazoline in de moedermelk overgaat, is voorzichtigheid geboden tijdens
de periode van borstvoeding en mag Otrivin Anti-Rhinitis Hydraterende Formule tijdens de borstvoeding
enkel op voorschrift worden gebruikt. Herhaald gebruik is te mijden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Geen invloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule:
Niet van toepassing

Gebruik van Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule in combinatie met andere geneesmiddelen:
Raadpleeg uw arts of apotheker vooraleer Otrivine Anti-Rhinitis Hydraterende Formule te gebruiken indien u
andere geneesmiddelen neemt, of recent hebt genomen, zoals: geneesmiddelen tegen depressies
(tricyclische antidepressiva of MAO-inhibitoren), sympathomimetische amines, geneesmiddelen tegen hoge
bloeddruk (type b-blokkers).
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.
Merk Otrivine
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Allergie, Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar
Specifiek voor Neus, Sinus
Keyword Allergie, Sinusitis, Verstopte neus
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Nasaal

Otrivine Anti-rhinitis 0,1% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Aletta van Dijken uit Groot ammers schreef:
  Prima levering en heel vlot en goede spullen
  Prima levering en heel vlot en goede spullen.
 • fred uit Herten schreef:
  prima dienstverlening.
  Goede en snelle service.
 • Lidia Kalishoek uit Hellevoetsluis schreef:
  Snelle levering
  Goede en snelle service