085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Chat met ons

Otrivine Anti-rhinitis Menthol Neusspray 10ml

Neusspray 10ml
5,76
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel voor de symptomatische behandeling van neusverstopping, in de vorm van een neusspray met menthol. Wordt gebruikt bij aandoeningen zoals neusverkoudheid, hooikoorts, allergische rhinitis en sinusitis.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Farmaceutische vorm en presentaties:
Neusdruppels: hoge densiteit polyethyleen container met druppelpipet van 10 ml
Neusspray: hoge densiteit polyethyleen spuitbus (microdoseur) van 10 ml

Geneesmiddelengroep of type van werking:
Otrivine Menthol Anti-Rhinitis maakt deel uit van de groep geneesmiddelen gebruikt bij symptomatische
behandeling van neusverstopping.

Therapeutische indicaties:
Behandeling van korte duur (maximum 3 à 5 dagen) van de symptomen van neusverstopping bij bepaalde
aandoeningen zoals:
- neusverkoudheid (niet-allergische rhinitis (=ontsteking van het neusslijmvlies))
- hooikoorts en allergische rhinitis door stof, schimmels...
- sinusitis (bevordert de uitscheiding van slijmen)
- ontstekingen van het middenoor
De menthol en eucalyptol geven een subjectief gevoel van frisheid door de verdamping van deze
geurstoffen.

Zoals alle neuspreparaten met een vaatvernauwende stof, mag Otrivine Menthol Anti-Rhinitis niet als
onderhoudsbehandeling gebruikt worden.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Otrivine Menthol Anti-Rhinitis bijwerkingen hebben.

Soms (>1/1000, <1/100):
- Lokale bijwerkingen: branderig gevoel in de neus of keel, lokale irritatie.
- Systemische bijwerkingen: misselijkheid, hoofdpijn, slapeloosheid, bradycardie, hypertensie, braken

Zeer zelden (<1/10.000, inclusief geïsoleerde gevallen):
- Systemische bijwerkingen: hartkloppingen, systemische allergie, voorbijgaande gezichtsstoornissen en
onregelmatige of versnelde hartslag

Bij overmatig en langdurig gebruik: uitdroging van het neusslijmvlies.
Let ook op voor mogelijke ontstekingen van het neusslijmvlies (de binnenwand van de neus).
Raadpleeg uw arts of uw apotheker bij het optreden van een ongewenst effect dat niet in deze bijsluiter is
beschreven.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart,
informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof is:
Xylometazoline, als 1 mg xylometazoline hydrochloride per ml (wat overeenkomt met 0,87 mg/ml
xylometazoline).

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Natriumdiwaterstoffosfaat dihydraat – Dinatriumfosfaat dodecahydraat – Natriumchloride –
Benzalkoniumchloride – Natriumedetaat – Levomenthol – Eucalyptol – Sorbitol – Macrogolglycerol
hydroxystearaat – Gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Otrivine Menthol Anti-Rhinitis niet:
- Bij kinderen jonger dan 6 jaar
- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor xylometazoline, voor één van de andere bestanddelen van het
preparaat of voor andere geneesmiddelen van hetzelfde type (sympathicomimetische amines).
- Als u lijdt aan gesloten-hoek glaucoom (oogaandoening gekenmerkt door een verhoogde druk in de
oogbol).
- Als u lijdt aan verschrompeling (atrofie) van het neusslijmvlies (de binnenzijde van de neus).
Als u andere geneesmiddelen neemt of een chirurgische ingreep langs de neus heeft ondergaan, raadpleeg
dan uw huisarts alvorens Otrivine Menthol Anti-Rhinitis te gebruiken.

Pas goed op met Otrivine Menthol Anti-Rhinitis:
- als u een hartaandoening hebt
- als u verhoogde bloeddruk hebt (hypertensie)
- als u een verhoogde werking van de schildklier hebt (hyperthyroïdie)
- als u glaucoom hebt (verhoogde druk in de oogbol)
- als u suikerziekte hebt
- als u feochromocytoom hebt (sterke stijging van de bloeddruk veroorzaakt door een tumor van het
bijniermerg)
- als u een vergroting van de prostaat hebt
- als u geneesmiddelen tegen depressies neemt
- vraag raad aan uw arts in geval van overmatige reactie op Otrivine Menthol Anti-Rhinitis (duizeligheid,
slapeloosheid, beven). Mogelijk zal hij u aanraden Otrivine Menthol Anti-Rhinitis niet verder te
gebruiken.
- de aangegeven dosis niet overschrijden, in het bijzonder bij kinderen en oudere personen.
- zoals alle vaatvernauwende middelen met lokale werking mag Otrivine Menthol Anti-Rhinitis niet langer
dan 3 tot 5 dagen zonder onderbreking gebruikt worden. Langdurig overmatig gebruik kan een
verslechtering van de symptomen veroorzaken, met een risico op een chronische rhinitis.
- om te voorkomen dat mogelijke infecties overgedragen zouden worden, mag het flesje slechts door één
enkele persoon gebruikt worden.

Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik van Otrivine Menthol Anti-Rhinitis
in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het
verleden is geweest.

Het dient te worden benadrukt dat Otrivine Menthol Anti-Rhinitis 1‰ uitsluitend bestemd is voor volwassenen
en kinderen ouder dan 6 jaar.

Gebruik van Otrivine Menthol Anti-Rhinitis in combinatie met voedsel en drank:
Tot op heden geen gekende interacties.

Zwangerschap:
Vraag uw arts of apotheker om advies vooraleer u een geneesmiddel gebruikt.
Het gebruik van Otrivine Menthol Anti-Rhinitis wordt afgeraden tijdens de gehele duur van de zwangerschap.
Borstvoeding:
Vraag uw arts of apotheker om advies vooraleer u een geneesmiddel gebruikt.
Aangezien men niet weet of xylometazoline in de moedermelk overgaat, is voorzichtigheid geboden tijdens
de periode van borstvoeding en mag Otrivin Menthol Anti-Rhinitis tijdens de borstvoeding enkel op
voorschrift worden gebruikt. Herhaald gebruik is te mijden tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Geen invloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Otrivine Menthol Anti-Rhinitis:
Niet van toepassing

Gebruik van Otrivine Menthol Anti-Rhinitis in combinatie met andere geneesmiddelen:
Raadpleeg uw arts of apotheker vooraleer Otrivine Menthol Anti-Rhinitis te gebruiken indien u andere
geneesmiddelen neemt, of recent hebt genomen, zoals: geneesmiddelen tegen depressies (tricyclische
antidepressiva of MAO-inhibitoren), sympathomimetische amines, geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk
(type -blokkers).

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het
geneesmiddelen betreft waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Otrivine
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Allergie, Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar
Specifiek voor Neus, Sinus
Keyword Hooikoorts, Sinusitis, Verstopte neus
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Nasaal

Otrivine Anti-rhinitis Menthol is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.