9,2 / 10
 • Heleen uit Capelle aan den IJssel schreef:
  Prima service, super snelle levering
  Duidelijke site, nette en snelle levering
 • Jose uit Beneden -Leeuwen schreef:
  Keurige service en snelle levering
  Heb geen suggesties is prima
 • Tilly uit Hellevoetsluis schreef:
  Prima
  Goede en snelle levering van medicijnen. Ook via chat wordt je goed geholpen.

Paracetamol Teva 1g Tabletten 10 stuks

Generisch geneesmiddel op basis van paracetamol, ter bestrijding van pijn en koorts. In de vorm van tabletten.

2,41
Op voorraad
product.view.content.addfavourite

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

Levertermijn 1-3 dagen. Meer info

 • Grotere drukte: levertijd 1-3 dagen
 • Gratis levering mogelijk*
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
Paracetamol Teva is een geneesmiddel tegen koorts en pijn.
Paracetamol Teva wordt gebruikt bij koorts en pijn.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Bloedplaatjes, bloedingen en stollingsstoornissen
Zeldzame gevallen van thrombopenie, leukopenie en hemolytische anemie zijn gerapporteerd.

Aandoeningen van de huid en onderhuid
Zeldzame gevallen van huidreacties zoals erytheem, urticaria, oedeem van Quincke en andere
tekenen van anaphylaxis, zijn gerapporteerd.

Aandoeningen van de lever
Biologische tekenen van levertoxiciteit, bestaande uit een verhoging van transaminases, zijn
waargenomen na behandeling met hoge doses. Deze levertoxiciteit wordt versterkt door alcohol en
microsomale leverinductoren (zie ”rubriek 2”).

Wanneer dergelijke reacties zich voordoen, dient de behandeling te worden gestaakt.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is paracetamol. Elke tablet bevat 1 g paracetamol.
· De andere stoffen in dit middel zijn natrium zetmeel glycolaat type A, povidone K30,
gepregelatiniseerd zetmeel, stearinezuur, gezuiverd water.

Hoe ziet Paracetamol Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
PVC/Alu blisterverpakking met 10, 16, 20, 30, 32, 50, 60, 90, 100 of 120 tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten of fenacetine.
· Als u ernstige leverinsufficiëntie heeft of heeft gehad.
· Als u nierinsufficiëntie heeft of heeft gehad.
· Herhaalde toediening van paracetamol is tegenaangewezen bij patiënten, die lijden aan
bloedarmoede of aan hart- of longziekten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

· Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aangeraden doses niet
overschrijden, noch de behandeling verlengen.
· De duur van de behandeling dient zo kort mogelijk te zijn en gelimiteerd tot de periode
waarin de symptomen aanwezig zijn. Het is niet volledig uitgesloten dat paracetamol een
rol speelt in het ontstaan van bepaalde nefropathieën ten gevolge van analgetica.
· Raadpleeg uw geneesheer indien de symptomen aanhouden.
· Het risico op levertoxiciteit kan verhoogd zijn bij patiënten die enzymatische inductoren
gebruiken, zoals barbituraten en anticonvulsiva.
· Overmatig alcoholgebruik dient te worden vermeden tijdens de behandeling met
Paracetamol Teva om het risico van een mogelijk toxisch effect op de lever te
verminderen.
· Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met leverinsufficiëntie.
· Bij oudere personen dienen lever- en nierfunctietesten te worden uitgevoerd om tijdig een
eventuele lever- of nierinsufficiëntie te detecteren.
Als u reeds andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek ″Neemt u nog andere
geneesmiddelen in?″ te lezen.

Raadpleeg uw arts als één van de hierboven genoemde waarschuwingen op u van
toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Paracetamol Teva nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijjkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u
zonder voorschrift kunt verkrijgen. Toediening van actieve kool vermindert de absorptie van
paracetamol bij overdosering.
· In geval van gelijktijdige inname met barbituraten of fenytoïne kan een inductie van
leverenzymen optreden.
· Paracetamol kan de werkingsduur van chlooramphenicol verlengen.
· Gelijktijdige toediening van diflunisal verhoogt de serumconcentratie van paracetamol.
Verhoogde serumconcentraties zijn geassocieerd met levertoxiciteit.
· Dit geneesmiddel kan gelijktijdig met warfarine worden gebruikt.
· Dankzij de zwakke binding van paracetamol aan plasma-eiwitten kan het gelijktijdig
worden gebruikt met antistollingsmiddelen. Echter, inname van paracetamol gedurende
meerdere dagen kan het risico op bloedingen doen toenemen.
· De absorptie van paracetamol kan stijgen wanneer het gelijktijdig wordt gebruikt met
metoclopramide en dalen wanneer het gelijktijdig wordt gebruikt met cholestyramine.
· Gezien het risico op een afname van het aantal leukocyten (leukopenie) bij gelijktijdige
inname van paracetamol en AZT (zidovudine), dient hun gelijktijdig gebruik uitsluitend
onder medisch toezicht plaats te vinden.

Waarop moet u letten met eten en drinken en alcohol?
Overmatig alcoholgebruik dient te worden vermeden tijdens de behandeling met Paracetamol
Teva om het risico van een mogelijk toxisch effect op de lever te verminderen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Zwangerschap
Paracetamol passeert de placenta. Gebruik ervan in het eerste trimester van de
zwangerschap wordt afgeraden.

Borstvoeding
Paracetamol wordt uitgescheiden in de moedermelk. Vraag uw arts of apotheker om advies
voordat u Paracetamol Teva gebruikt.
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Paracetamol Teva heeft geen enkel effect op de rijvaardigheid en op het vermogen om
machines te bedienen.
Merk Teva
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Werkzaam bestanddeel Paracetamol
Keyword Chronische pijn, Griep, Koorts
Generisch middel? available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Grote tabletten not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Paracetamol Teva 1g is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Heleen uit Capelle aan den IJssel schreef:
  Prima service, super snelle levering
  Duidelijke site, nette en snelle levering
 • Jose uit Beneden -Leeuwen schreef:
  Keurige service en snelle levering
  Heb geen suggesties is prima
 • Tilly uit Hellevoetsluis schreef:
  Prima
  Goede en snelle levering van medicijnen. Ook via chat wordt je goed geholpen.