085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Plenvu Poeder voor Drank Zakjes 1 stuks

Zakjes 1 stuks
20,82
Op voorraad
20,82
Geneesmiddel dat is bedoeld voor volwassenen van 18 jaar oud of ouder voorafgaand aan een klinische procedure waarvoor een schone darm nodig is.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Plenvu is een combinatie van werkzame stoffen: macrogol 3350, natriumascorbaat, watervrij natriumsulfaat, ascorbinezuur, natriumchloride en kaliumchloride. Plenvu is een laxeermiddel.

Plenvu is aangewezen voor volwassenen van 18 jaar en ouder voorafgaand aan elk onderzoek dat een schone darm vereist. Plenvu veroorzaakt diarree om je darm te reinigen.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Reiniging van de darmen, voorafgaand aan een medisch onderzoek.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Neem deze medicatie altijd precies zoals aangegeven in de bijsluiter of zoals voorgeschreven door uw arts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereendaarmee te maken.Het is normaal dat u diarree krijgt wanneer u Plenvu inneemt. Als u niet binnen 6 uur na het innemen van Plenvu ontlasting heeft, stop dan met het innemen en neem onmiddellijk contact op met uw arts. Stop met het innemen en vertel het onmiddellijk aan uw arts als u een van de volgende bijwerkingen heeft, omdat deze symptomen kunnen zijn van een ernstige allergische reactie:
 extreme vermoeidheid
 hartkloppingen
 uitslag of jeuk
 kortademigheid
 zwelling van uw gezicht, enkels of een ander deel van uw lichaam
Vertel het uw arts onmiddellijk als u een van deze symptomen heeft terwijl u Plenvu inneemt, omdat deze kunnen wijzen op een verlies van teveel lichaamsvocht (dehydratie):
 duizeligheid
 hoofdpijn
 minder vaak urineren dan normaal
 braken
Vertel het uw arts ook meteen als u ernstige (buik)pijn in het maaggebied heeft.In zeldzame gevallen kunnen ernstige hartritmeproblemen optreden (d.w.z. het hart kanaanvoelen alsof het bonkt, heel erg snel of onregelmatig klopt, vaak gedurende een paarseconden of mogelijk een paar minuten) bij het gebruik van laxeermiddelen voor darmvoorbereiding. Dit komt voor met name bij patiënten met een onderliggende hartziekte of verstoorde zouthuishouding. Neem contact op met uw arts indien de symptomen aanhouden.Vaak voorkomende bijwerkingen (kan tot 1 op de 10 mensen treffen):
 dehydratie
 misselijkheid (zich ziek voelen)
 braken
Soms voorkomende bijwerkingen (kan tot 1 op de 100 mensen treffen):
 opgezette buik en buikpijn
 gevoeligheden en pijnen
 allergische reactie
 koude rillingen
 vermoeidheid
 hoofdpijn of migraine
 opvliegers
 verhoogde bloedglucosespiegel bij diabetische patiënten
 verhoogde hartslag
 hartkloppingen
 gevoeligheid van de anus
 slaperigheid
 tijdelijk verhoogde bloeddruk
 tijdelijk verhoogde leverenzymen
 dorst
 verschillende onevenwichten in de zout/elektrolytenbalans
 zwakte

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Het zakje van dosis 1 bevat de volgende werkzame stoffen:Macrogol 3350 100 gr, watervrij natriumsulfaat 9 gr, natriumchloride 2 gr, kaliumchloride 1 gr.Dosering 2 (sachets A en B) bevat de volgende werkzame stoffen: zakje A: Macrogol 3350 40 gr, natriumchloride 3,2 gr, kaliumchloride 1,2 gr. Zakje B: Natriumascorbaat 48,11 gr, ascorbinezuur 7,54 gr.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Plenvu niet innemen?
 U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen in dit geneesmiddel.
 U heeft een blokkering in uw darm (darmobstructie)
 U heeft een opening in uw maagwand of darm (darmperforatie)
 U heeft verlamming van het darmkanaal (ileus)
 U ervaart problemen met lediging van voedsel en vloeistof uit uw maag (bv. retentievan maaginhoud)
 U lijdt aan fenylketonurie. Dit is een erfelijke afwijking waarbij een bepaald aminozuur niet door het lichaam kan worden afgebroken. Plenvu bevat een bron van fenylalanine.
 Uw lichaam produceert onvoldoende glucose-6-fosfaat dehydrogenase
 U heeft een sterk opgezette darm (toxisch megacolon)
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Plenvu?
Als een van de volgende punten op u van toepassing is, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Plenvu inneemt:
 u heeft hartproblemen en/of hartritmeproblemen
 u heeft nierproblemen en/of lijdt aan uitdroging
 u heeft maag- of darmproblemen, waaronder darmontsteking
 u heeft problemen met slikken
 u heeft een hoge of lage bloedzoutspiegel (bv. natrium, kalium)
 u heeft mogelijk andere medische aandoeningen (bv. toevallen)
Plenvu mag niet worden gegeven aan patiënten met een verstoord bewustzijn zonder toezichtvan een arts. Als u een slechte gezondheid of een ernstige medische aandoening heeft, dient u zich zeer bewust te zijn van de mogelijke bijwerkingen. Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige als u zich zorgen maakt.
Kinderen en jongeren tot 18 jaarPlenvu wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen onder de 18 jaar.
Neemt u nog andere geneesmiddelen?
Neemt u naast Plenvu nog andere geneesmiddelen in, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen (bijv. orale anticonceptiva)? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige. Via de mond ingenomen geneesmiddelen worden mogelijk niet goed geabsorbeerd wanneer zij binnen 1 uur voor de start met Plenvu worden ingenomen. In het geval dat u orale anticonceptiva gebruikt, kan het noodzakelijk zijn aanvullende anticonceptie te gebruiken (bv. een condoom) om zwangerschap te voorkomen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
De dag vóór de klinische procedure kunt u een licht ontbijt gebruiken, gevolgd door een lichte lunch. Tweedaags gesplitst doseringsschema of doseringsschema voor de dag ervoor: u dient de lunch ten minste 3 uur voordat u start met Plenvu te hebben gebruikt, waarna u enkel nog heldere vloeistoffen mag gebruiken. Doseringsschema alleen in de ochtend: gebruik een heldere soep en/of naturel yoghurt als avondmaal (tegen 20.00 uur in de avond dient de avondmaaltijd te zijn gebruikt). Na het avondmaal op de avond voorafgaand aan de klinische procedure, mag u enkel nog heldere vloeistoffen gebruiken. Op de ochtend van de klinische procedure is geen ontbijt toegestaan. Blijf heldere vloeistoffen drinken vóór, tijdens en nadat u Plenvu heeft ingenomen om vochtverlies (dehydratie) te voorkomen. Het is belangrijk dat u de aanvullende voorgeschreven hoeveelheden heldere vloeistoffen drinkt.Voorbeelden van heldere vloeistoffen zijn water, heldere soepen, kruidenthee, zwarte thee of koffie (zonder melk), frisdranken/verdunde geconcentreerde vruchtensappen en heldere vruchtensappen (zonder pulp). Belangrijk:
 Drink geen alcohol, melk, rode of paarse vloeistoffen (bijv. zwarte bessensap) ofandere dranken die pulp bevatten.
 Eet niet terwijl u Plenvu inneemt en tot na uw klinische procedure.
Consumptie van alle vloeistoffen dient te worden gestaakt ten minste:
 twee uur vóór de klinische procedure wanneer onder algemene verdoving
 een uur vóór de klinische procedure zonder algemene verdoving
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Er zijn geen gegevens over het gebruik van Plenvu tijdens zwangerschap of het geven van borstvoeding en wordt daarom niet aangeraden. Het zou enkel gebruikt mogen worden als de arts van mening is dat het noodzakelijk is. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Plenvu heeft geen invloed op uw rijvaardigheid of het vermogen machines te bedienen.
Plenvu bevat natrium, kalium en een bron van fenylalanine.
Dit geneesmiddel bevat 458,5 mmol (10,5 g) natrium per behandelingskuur. Hiermee dienen patiënten, die op een gecontroleerd natriumdieet staan, rekening te houden. Dit geneesmiddel bevat 29,4 mmol (1,1 g) kalium per behandelingskuur. Hiermee dient rekening gehouden te worden door patiënten met verminderde nierfunctie of patiënten op een gecontroleerd kaliumdieet. Plenvu bevat een bron van fenylalanine (aspartaam E951) wat schadelijk kan zijn voor personen met fenylketonurie. Het bevat ook ascorbaat wat schadelijk kan zijn voor personen met glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Norgine
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Darmreinigend
Effect Laxerend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander, Macrogol
Keyword Darmreinigingsmiddel, Laxerend, Medisch onderzoek, Voorbereiding
Generisch middel? not available

Plenvu Poeder voor Drank is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Plenvu Poeder voor Drank

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.