085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Postinor Tabletten 1 stuks

Tabletten 1 stuks
11,66
Op voorraad
11,66
Morning after pil, nood anti-conceptie.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Postinor 1500 is een nood-anticonceptiepil die binnen 72 uur (3 dagen) na onbeschermde
geslachtsgemeenschap gebruikt kan worden, of wanneer uw gebruikelijke anticonceptiemethode heeft
gefaald.
Het gaat om de volgende gevallen:
- Er is tijdens de geslachtsgemeenschap geen anticonceptie gebruikt.
- De anticonceptiemethode is verkeerd toegepast: het condoom is bijvoorbeeld gescheurd,
afgegleden of verkeerd gebruikt, het vaginale pessarium of diafragma is verschoven,
gescheurd of voortijdig verwijderd, of er is iets misgegaan bij de coïtus interruptus (er is
bijvoorbeeld sperma in de vagina of op de uitwendige geslachtsdelen terechtgekomen).
Postinor 1500 bevat een synthetische, hormoonachtige werkzame stof die levonorgestrel genoemd
wordt. Het middel voorkomt circa 84% van de verwachte zwangerschappen wanneer het binnen 72
uur na onbeschermde geslachtsgemeenschap wordt ingenomen. Het voorkomt niet elke keer een
zwangerschap en het is effectiever als u het zo snel mogelijk na onbeschermde geslachtsgemeenschap
inneemt. Het is beter om het middel binnen 12 uur in te nemen dan om dit uit te stellen tot de derde
dag.
Postinor 1500 zou werken doordat het:
· de eisprong voorkomt;
· voorkomt dat sperma een eicel bevrucht die al is vrijgekomen; of
· voorkomt dat zich een bevruchte eicel in de baarmoederwand nestelt.
Postinor 1500 kan alleen voorkomen dat u zwanger raakt als u het binnen 72 uur na onbeschermde
geslachtsgemeenschap inneemt. Het middel werkt niet als u al zwanger bent. Als u na het gebruik van
Postinor 1500 tablet onbeschermde geslachtsgemeenschap heeft (ook als dit tijdens dezelfde
menstruatiecyclus is), heeft de tablet geen anticonceptieve werking en bestaat er opnieuw een risico
op zwangerschap.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee
te maken.
Zeer vaak (kan zich bij meer dan 1 op de 10 mensen voordoen):
· Misselijkheid
· U kunt tot uw volgende menstruatie last hebben van onregelmatig bloedverlies
· U kunt pijn in de onderbuik hebben
· Vermoeidheid
· Hoofdpijn
Vaak (kan zich bij 1 op de 10 mensen voordoen):
· Misselijkheid (overgeven). Als u heeft overgegeven, lees dan de rubriek ‘Wat te doen als u heeft
overgegeven’.
· Uw menstruatie kan anders verlopen. De meeste vrouwen hebben op het verwachte tijdstip een
normale menstruatie, maar bij sommigen kan de menstruatie later of eerder komen dan normaal.
Ook kunt tot uw volgende menstruatie last hebben van onregelmatig bloedverlies. Als uw
laatste menstruatie meer dan 5 dagen over tijd is of ongewoon licht of zwaar is, moet u zo snel
mogelijk contact met uw arts opnemen.
· Na het gebruik van dit geneesmiddel kunt u gevoelige borsten of diarree hebben, of u kunt zich
duizelig voelen.
Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen zich bij 1 op de 10.000 mensen voordoen):
· Rash (uitslag), urticaria (netelroos), pruritus (jeuk), oedeem (vochtophoping) van het gezicht,
pijn in de bekkenstreek, pijnlijke menstruatie.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof is levonorgestrel. Elke tablet bevat 1500 microgram levonorgestrel.
De andere bestanddelen zijn: aardappelzetmeel, maïszetmeel, colloïdaal watervrij siliciumdioxide,
magnesiumstearaat, talk, lactosemonohydraat.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor levonorgestrel of een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Als één van het volgende op u van toepassing is, praat dan met uw arts voordat u Postinor 1500 als
nood-anticonceptie inneemt, aangezien nood-anticonceptie dan wellicht niet geschikt voor u is. Uw
arts kan u dan een ander type nood-anticonceptie voorschrijven.
· Als u zwanger bent of denkt dat u al zwanger bent.
Dit geneesmiddel werkt niet als u al zwanger bent. Als u al zwanger bent kan Postinor 1500 de
zwangerschap niet afbreken. Postinor is dus geen ‘abortuspil’. U bent misschien al zwanger:
- als uw menstruatie meer dan 5 dagen over tijd is of als u een ongebruikelijke bloeding heeft
gehad op het moment dat uw volgende menstruatie verwacht werd.
- als u langer dan 72 uur geleden en sinds uw laatste menstruatie onbeschermde
geslachtsgemeenschap heeft gehad.
Het gebruik van Postinor 1500 wordt niet aangeraden:
· als u een aandoening heeft van de dunne darm (zoals de ziekte van Crohn) die opname van het
geneesmiddel belemmert,
· als u een ernstige leverziekte heeft,
· als u eerder een buitenbaarmoederlijke zwangerschap heeft gehad (wanneer de baby buiten de
baarmoeder ontwikkelt),
· als u een voorgeschiedenis van eileiderontsteking (salpingitis) heeft.
Een eerdere buitenbaarmoederlijke zwangerschap of eileiderontsteking verhoogt het risico op een
nieuwe buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
Als u zich zorgen maakt over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s)
Als u tijdens de geslachtsgemeenschap geen condoom heeft gebruikt (of als het gescheurd of
afgegleden is), bestaat de mogelijkheid dat u een seksueel overdraagbare aandoening of het HIV-virus
heeft opgelopen.
Dit geneesmiddel beschermt u niet tegen seksueel overdraagbare aandoeningen. Dat doen alleen
condooms. Vraag uw arts, verpleegkundige, centrum voor gezinsplanning of apotheker om advies als
u zich hier zorgen over maakt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Postinor 1500 nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw apotheker.
Bepaalde geneesmiddelen kunnen voorkomen dat Postinor 1500 goed werkt. Deze middelen zijn:
- barbituraten en andere geneesmiddelen die gebruikt worden om epilepsie te behandelen
(bijvoorbeeld primidon, fenytoïne en carbamazepine)
- geneesmiddelen die gebruikt worden om tuberculose te behandelen (bijvoorbeeld rifampicine en
rifabutine)
- een behandeling van HIV-infectie (ritonavir)
- een geneesmiddel dat gebruikt wordt om schimmelinfecties te behandelen (griseofulvine)
- plantaardige kruidenmiddelen die sint-janskruid (Hypericum perforatum) bevatten
- een geneesmiddel genaamd ciclosporine (onderdrukt het immuunsysteem)
Raadpleeg een arts of apotheker voordat u Postinor 1500 inneemt als u een van bovengenoemde
geneesmiddelen gebruikt.

Hoe vaak kunt u Postinor 1500 gebruiken?
U mag Postinor 1500 alleen in noodgevallen gebruiken en niet als normale anticonceptiemethode. Als
Postinor 1500 tijdens een menstruatiecyclus meer dan één keer is gebruikt, is het middel minder
betrouwbaar en zal het uw menstruatiecyclus eerder verstoren.
Postinor 1500 werkt niet zo goed als normale anticonceptiemethoden. Uw arts,
praktijkverpleegkundige of centrum voor gezinsplanning kan u meer vertellen over langetermijnanticonceptiemethoden
die effectiever zijn bij het voorkomen van zwangerschap.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Neem dit geneesmiddel niet in als u al zwanger bent. Als u ondanks dat u dit geneesmiddel heeft
ingenomen toch zwanger raakt, is het belangrijk dat u uw arts bezoekt. Er is geen bewijs dat Postinor
1500 schade toebrengt aan de baby die in uw baarmoeder groeit als u Postinor 1500 gebruikt op de
manier die hier is beschreven. Toch kan uw arts willen controleren of het geen buitenbaarmoederlijke
zwangerschap is (als de baby buiten de baarmoeder groeit). Dit is vooral belangrijk als u na het
gebruik van Postinor 1500 ernstige buikpijn krijgt of als u eerder een buitenbaarmoederlijke
zwangerschap hebt gehad, operatie aan de eileiders hebt ondergaan of ontstekingsziekte van het kleine
bekken hebt vertoond.
Borstvoeding
Er kunnen heel kleine hoeveelheden van het werkzame bestanddeel van dit geneesmiddel overgaan in
de moedermelk. Dit schijnt niet schadelijk te zijn voor de baby, maar als u zich zorgen maakt kunt u
uw tablet direct na een voeding nemen, en na toediening van levonorgestrel geen borstvoeding geven
en vervolgens uw melk gedurende 6 uur na het innemen van Postinor 1500 afkolven met een borstkolf
en de melk weggooien. Op die manier kunt u de hoeveelheid van het werkzame bestanddeel die uw
baby met de melk mee naar binnen kan krijgen verminderen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
De Postinor 1500 tablet is waarschijnlijk niet van invloed op uw rijvaardigheid of vermogen om
machines te gebruiken. Als u zich echter moe of duizelig voelt, rijd dan geen auto of bedien geen
machines.

Postinor 1500 bevat lactose
In het geval van melksuikerintolerantie (lactose-intolerantie) moet er rekening mee worden gehouden
dat elke Postinor 1500 tablet ook 142,5 mg lactosemonohydraat bevat.
Als u door uw arts bent geïnformeerd dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers, neem dan
contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Mithra
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Keyword Morning-afterpil, Noodanticonceptie
Generisch middel? not available

Postinor is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.