085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Chat met ons

Priciasol Neusspray 20ml

Neusspray 20ml
7,90
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel voor de neus, in de vorm van een neusspray. Voor de symptomatische behandeling van een neusverkoudheid,sinusitis en rhinitis.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

1. WAARVOOR WORDT PRICIASOL GEBRUIKT?
De werkzame stof, nafazolinenitraat, is een decongestivum voor de neus.
PRICIASOL is aangewezen voor de symptomatische behandeling van congestie van de
neusslijmvliezen (banale neusverkoudheid, sinusitis) en als hulp bij de decongestie van de
neus-keelholte.
Als eerstelijnsbehandeling wordt aanbevolen om de neus te spoelen met een zoutoplossing.
Dit geneesmiddel kan als tweedelijnsbehandeling worden gebruikt.
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. WANNEER MAG U PRICIASOL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA
VOORZICHTIG MEE ZIJN?
Wanneer mag u PRICIASOL niet gebruiken?
• U bent allergisch voor nafazolinenitraat, voor andere geneesmiddelen van dezelfde
groep of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder rubriek 6.
• U heeft een verhoogde bloeddruk, hartproblemen of een stoornis van de schildklier.
• U heeft glaucoom.
• U neemt geneesmiddelen tegen depressie in (zie "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?").• Priciasol 0,5 mg/ml neusdruppels, oplossing kinderen: kinderen jonger dan 7 jaar.
• Priciasol 1 mg/ml neusspray/neusdruppels, oplossing: kinderen jonger dan 12 jaar.
Raadpleeg bij twijfel uw huisarts of apotheker.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met PRICIASOL?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u PRICIASOL gebruikt.
Als eerstelijnsbehandeling wordt aanbevolen om de neus te spoelen met een zoutoplossing.
Dit geneesmiddel kan als tweedelijnsbehandeling worden gebruikt, gedurende maximaal 5
opeenvolgende dagen.
Kinderen
Het gebruik van PRICIASOL 0,5 mg/ml neusdruppels, oplossing kinderen wordt
afgeraden bij kinderen jonger dan 7 jaar.
Het gebruik van PRICIASOL 1 mg/ml neusspray, oplossing en PRICIASOL 1 mg/ml
neusdruppels, oplossing wordt afgeraden bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast PRICIASOL nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
• Personen die een behandeling tegen depressie hebben gevolgd (MAO-remmers),
moeten ten minste 15 dagen wachten alvorens PRICIASOL te gebruiken.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
• Er wordt aanbevolen PRICIASOL niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en de
borstvoeding.

3. HOE GEBRUIKT U PRICIASOL?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw
arts of apotheker.
PRICIASOL 1 MG/ML NEUSSPRAY, OPLOSSING:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
• De aanbevolen dosering is 1 verstuiving 2 à 3 maal per dag in elk neusgat.
Een verstuiving komt overeen met ongeveer 0,06 ml (0,06 mg nafazolinenitraat).
Niet meer dan 12 verstuivingen per dag toedienen (ca. 0,7 mg nafazolinenitraat).
PRICIASOL 1 MG/ML NEUSSDRUPPELS, OPLOSSING:
Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
• De aanbevolen dosering is 2 à 4 druppels 2 à 3 maal per dag in elk neusgat.
Een druppel komt overeen met ongeveer 0,03 ml (0,03 mg nafazolinenitraat).
Niet meer dan 24 druppels per dag toedienen (ca. 0,7 mg nafazolinenitraat).
PRICIASOL 0,5 MG/ML NEUSDRUPPELS, OPLOSSING KINDEREN:
Kinderen vanaf 7 jaar:
• De aanbevolen dosering is 2 à 4 druppels 2 à 3 maal per dag in elk neusgat.
Een druppel komt overeen met ongeveer 0,03 ml (0,015 mg nafazolinenitraat).
Niet meer dan 24 druppels per dag toedienen (ca. 0,35 mg nafazolinenitraat).
Wijze van toediening:
• De neusgaten goed vrijmaken alvorens het geneesmiddel toe te dienen.• De aangewezen doses niet overschrijden.
• Dit geneesmiddel mag gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen worden gebruikt
Langdurige behandeling kan hoofdpijn, slaperigheid, hartkloppingen en misselijkheid
veroorzaken. Droogheid en irritatie van de neusslijmvliezen kunnen eveneens
optreden.
• De PRICIASOL-oplossing is bestemd voor uitwendig gebruik en moet in de neus
aangebracht worden.
• Dit geneesmiddel mag gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen worden
gebruikt, zelfs in geval van chronische rinitis.
Heeft u te veel van PRICIASOL gebruikt?
Wanneer u te veel van PRICIASOL heeft gebruikt of de neusspray per ongeluk heeft
ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum
(070/245 245).
• Bij kinderen:
Er zijn weinig gevallen beschreven van vergiftiging bij kinderen als gevolg van
accidentele inname of toediening van te hoge doses. De eerste symptomen zijn een
onregelmatig hartritme en een onregelmatige polsslag.
• Bij volwassenen:
Overdosering werd niet vastgesteld bij volwassenen.
• Noodbehandeling:
Onmiddellijk de arts inlichten en de ademhaling vergemakkelijken. Eventueel actieve
kool toedienen in afwachting van de komst van de arts.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
De volgende bijwerkingen kunnen optreden:
• hoofdpijn, slaperigheid en hartkloppingen kunnen vooral bij kinderen en bejaarden
optreden wanneer het geneesmiddel langdurig wordt gebruikt in te hoge doses.
• uitzonderlijk kunnen allergische reacties optreden (roodheid, grote vochtafscheiding
uit de neus, jeuk).
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PRICIASOL?
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Bewaren bij
kamertemperatuur (15°C − 25°C).
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op
de verpakking na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is
de uiterste houdbaarheidsdatum.

6. INHOUD VAN DE VERPAKKING EN OVERIGE INFORMATIE
Welke stoffen zitten er in PRICIASOL?De werkzame stof in dit middel is:
• PRICIASOL 1 mg/ml neusspray, oplossing en PRICIASOL 1 mg/ml neusdruppels,
oplossing: nafazolinenitraat 1 mg per ml.
• PRICIASOL 0,5 mg/ml neusdruppels, oplossing: nafazolinenitraat 0,5 mg per ml
De andere stoffen in dit middel zijn:
cetrimide - calciumpropionaat - benzoëzuur – propyleenglycol - polysorbaat 80 -
synthetische rozenolie derog 42/480 - gezuiverd water
Hoe ziet PRICIASOL eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
PRICIASOL 1 mg/ml neusspray, oplossing: neusspray, oplossing
PRICIASOL 1 mg/ml neusdruppels, oplossing: neusdruppels, oplossing
PRICIASOL 0,5 mg/ml neusdruppels, oplossing: neusdruppels, oplossing
PRICIASOL 1 mg/ml neusspray, oplossing: Vernevelaar in PE met 20 ml oplossing.
PRICIASOL 1 mg/ml neusdruppels, oplossing en PRICIASOL 0,5 mg/ml neusdruppels,
oplossing: Bruine glazen fles met 15 ml oplossing en voorzien van een druppelpipet.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Priciasol
Aflevervorm Neusspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Specifiek voor Neus, Sinus
Keyword Bij zwangerschap, Sinusitis, Verkoudheid
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? available
Toedieningswijze Nasaal

Priciasol is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.