R Calm Emulsie 90ml

8,78
8,78
Op voorraad
Een geneesmiddel op basis van difenhydramine in de vorm van een emulsie voor de behandeling van van lokale huidaandoeningen die gepaard gaan met jeuk, zoals steken en beten van insecten, zonnebrand, irritaties veroorzaakt door scheikundige of fysische producten, oppervlakkige brandwonden van kleine omvang.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

R Calm is een geneesmiddel voor de behandeling van lokale huidaandoeningen die gepaard
gaan met jeuk, met name:
· steken en beten van insecten, zonnebrand, irritaties veroorzaakt door scheikundige of
fysische producten, oppervlakkige brandwonden van kleine omvang.
Wordt uw klacht na 7 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Gevaar voor sensibilisatie van de huid en voor overgevoeligheid voor zonlicht.
De lokale sensibilisatie kan een risico op algemene sensibilisatie inhouden tijdens het opnieuw
gebruiken van de werkzame stof van dit geneesmiddel (bijvoorbeeld: inname van een aanloog
product via de mond).
Als de jeuk, ondanks het gebruik van het product, aanhoudt of verergert, dan kan dit soms een
allergie zijn voor één van de stoffen die in dit product zitten.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is difenhydramine hydrochloride.
De andere stoffen in dit middel zijn: Cetomacrogol emulsifying wax - cetylalcohol (zie sectie 2 “R
Calm bevat cetylalcohol”) - vloeibare paraffine - cetrimide - synthetische rozenolie derog 42/420 -
gezuiverd water

Hoe ziet R Calm eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Emulsie van het type olie in water, verkrijgbaar in een polyethyleen fles van 90 ml bestemd voor
uitwendig gebruik.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor difenhydramine hydrochloride of voor één van de andere stoffen
die in dit geneesmiddel zitten.
· In geval van blaasjes waaruit vocht komt, zoals: herpes, zona, windpokken, bepaalde
blaasjes veroorzaakt door bacteriën of schimmels.
· In geval van ernstige brandwonden.
· Op open wonden, in de ogen, op een groot huidoppervlak.
· Na contact met bepaalde giftige planten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
· Wegens het gevaar voor opname door de huid moet het aanbrengen van een dikke laag of
het aanbrengen onder een afsluitend verband vermeden worden.
· Elke surinfectie van de letsels moet eerst specifiek behandeld worden alvorens dit product
aan te brengen.
· Geen langdurige behandeling.
· Blootstelling aan de zon vermijden na aanbrengen van dit product.
· Als de jeuk aanhoudt of verergert, kan dit wijzen op overgevoeligheid voor één van de stoffen
die in dit geneesmiddel zitten.

Kinderen

Het gebruik van R Calm bij baby's wordt afgeraden (het product kan gemakkelijk door de zeer
dunne huid van baby's dringen en in de bloedsomloop terechtkomen).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast R Calm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
· Difenhydramine is niet verenigbaar met zure of basische oplossingen.
· Men moet de combinatie vermijden met ureum, salicylzuur, natriumsuccinaat en
hydrocortisone.
· Niet samen gebruiken met andere geneesmiddelen tegen allergie.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
· R Calm mag gebruikt worden tijdens de zwangerschap.
· Het gebruik van R Calm wordt afgeraden tijdens de borstvoedingsperiode.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Aangezien R Calm u niet slaperig of minder waakzaam maakt, zal het geen invloed hebben op
uw rijvaardigheid en op uw vermogen om machines te bedienen.

R Calm bevat cetylalcohol
Cetylalcohol kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Rcalm
Aflevervorm Emulsie
Type product Geneesmiddel
Effect Genezend, Jeukstillend, Verzachtend
Aangewezen bij Brandwonden, Huidirritatie, Insectenbeten, Jeuk, Roodheid, Zonnesteek
Keyword Allergische reactie, Behandelend, Insectenbeet, Netelroos, Roodheid, Verzachtend, Zonnebrand
Generisch middel? not available

R Calm is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.