085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Rennie zonder suiker Kauwtabletten 60 stuks

Kauwtabletten 60 stuks
8,36
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel voor het neutraliseren van maagzuur. Vermindert de klachten zoals branderig gevoel van de maag, zure oprispingen en/of gevoel van een opgeblazen gevoel.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Rennie is een geneesmiddel dat een branderig gevoel aan de maag verlicht. Het wordt gebruikt ter 
verlichting van maagpijnen zoals: 
• branderig gevoel
• zure oprispingen
• gevoel van opgezwollen maag.
Personen die een overgevoeligheid voor suiker vertonen, met name bij diabetes-patiënten, moeten 
Rennie zonder suiker kauwtabletten gebruiken.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen 
daarmee te maken.
Calciumcarbonaat (één van de werkzame stoffen in dit middel) kan constipatie veroorzaken. Deze 
bijwerking wordt echter tegengehouden door magnesiumcarbonaat (de andere werkzame stof in dit 
middel) dat een laxerende werking heeft.
Allergische reacties (overgevoeligheidsreacties) werden zelden waargenomen.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter 
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
• RENNIE MINT 680 mg / 80 mg, kauwtablettenDe werkzame stoffen in dit middel zijn: 
calciumcarbonaat 680 mg, magnesiumsubcarbonaat 80 mg 
• De andere stoffen in dit middel zijn: saccharose, aardappelzetmeel, gepregelatiniseerde 
maïszetmeel, magnesiumstearaat, talk, vloeibare paraffine, muntolie, citroenolie, gepurifieerd 
water
RENNIE MINT ZONDER SUIKER 680 mg / 80 mg, kauwtabletten 
• De werkzame stoffen in dit middel zijn: calciumcarbonaat 680 mg, magnesiumsubcarbonaat 80 
mg
• De andere stoffen in dit middel zijn: sorbitol, talk, aardappelzetmeel, gepregelatiniseerde 
maïszetmeel, magnesiumstearaat, vloeibare paraffine, muntaroma, natriumsaccharine 
• RENNIE COOL MINT 680 mg / 80 mg, kauwtablettenDe werkzame stoffen in dit middel zijn: 
calciumcarbonaat 680 mg, magnesiumsubcarbonaat 80 mg
• De andere stoffen in dit middel zijn: saccharose, aardappelzetmeel, gepregelatiniseerde 
maïszetmeel, magnesiumstearaat, talk, vloeibare paraffine, muntolie, xylitab 100, Aroma 
refrigerandum 
RENNIE COOL MINT ZONDER SUIKER 680 mg / 80 mg, kauwtabletten
• De werkzame stoffen in dit middel zijn: calciumcarbonaat 680 mg, magnesiumcarbonaat 80 mg
• De andere stoffen in dit middel zijn: sorbitol, gepregelatiniseerde maïszetmeel, aardappelzetmeel, 
talk, magnesiumstearaat, lichte vloeibare paraffine, koelaroma,, muntaroma, natriumsaccharine 

Hoe ziet Rennie eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Kauwtabletten.
RENNIE MINT 680 mg / 80 mg, kauwtabletten: doosje met 3 x 12 kauwtabletten in rolverpakking.
RENNIE MINT ZONDER SUIKER 680 mg / 80 mg, kauwtabletten: 
dozen met 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 en 120 kauwtabletten in blisterverpakking. 
RENNIE COOL MINT 680 mg / 80 mg, kauwtabletten:
dozen met 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 en 120 kauwtabletten in blisterverpakking.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
Gebruik Rennie niet:
• als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. .
• in geval van abnormaal hoge calciumspiegel in het bloed.
• in geval van ernstige afname van de nierwerking.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Let speciaal op het gebruik van Rennie in de volgende omstandigheden:
• als u dit middel langdurig wilt gaan gebruiken. Overleg in dat geval altijd met uw arts.
• als u overgevoelig bent voor suiker, in het bijzonder als u diabetes heeft. Als dit van toepassing
is op u, gebruik dan Rennie zonder suiker kauwtabletten.
• als u nierproblemen heeft. Overleg met uw arts voordat u Rennie gebruikt. U moet wellicht 
medisch onderzocht worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Rennie nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat 
de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan 
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
In bepaalde gevallen moet u Rennie niet tegelijk innemen met onderstaande geneesmiddelen, want 
tussen de inname van deze geneesmiddelen en Rennie moet een tijdsinterval van 2 uur gelaten worden:
• Tetracyclines (een type antibioticum)
• Cimetidine (remt de productie van maagzuur)
• IJzerpreparaten
• Chloorpromazine (een antipsychoticum)
• Quinolones (een type antibioticum)
• Etidronaat (ter behandeling van osteoporose en botpijn)
• Alendronaat (ter behandeling van osteoporose en botpijn)
• Indometacine (ter vermindering van koorts en pijn)
• Hartglycosiden (om hartproblemen te behandelen)
Wanneer u diuretica (worden gebruikt om de urineproductie te verhogen) en tegelijkertijd hoge 
doseringen Rennie inneemt, kan dit leiden tot een abnormaal calciumgehalte in het bloed.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Een abnormaal calciumgehalte in het bloed kan optreden bij een langdurige en gelijktijdige inname van
vitamine D of zuivelproducten met hoge doses Rennie. 

Zwangerschap en borstvoeding 
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan 
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
De kauwtabletten mogen ingenomen worden gedurende de zwangerschap en de borstvoedingsperiode. 
Er is geen gevaar voor het ongeboren kind en de baby als de aanwijzingen die in deze bijsluiter 
gegeven zijn in de rubriek “Hoe neemt u dit middel in?” worden opgevolgd (maximum 8 
kauwtabletten per dag, en dit nooit langer dan enkele dagen).

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Niet van toepassing.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
• Rennie Mint en Rennie Cool Mint kauwtabletten bevatten saccharose. Patiënten met glucose- en 
galactosemalabsorptie, levulose-intolerantie of sucrase-deficiëntie mogen deze geneesmiddelen 
niet gebruiken. 
• De kauwtabletten Rennie bevatten bijna geen natrium (zout) en kunnen dus worden gebruikt door 
personen op een zoutloos dieet.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Rennie
Aflevervorm Kauwtabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagzuur, Opgeblazen gevoel
Effect Maagzuur neutraliseren
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Maagpijn, Maagzuur neutraliserend
Generisch middel? not available

Rennie zonder suiker is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Rennie zonder suiker

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.