085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Chat met ons

Riopan 10ml Zakjes 50 stuks

Zakjes 50 stuks
17,90
Op voorraad
17,90
Riopan is een antacidum. Antacida zijn geneesmiddelen die de zuren in de maag verminderen en het maagzuur neutraliseren. Het geneesmiddel mag slechts kortstondig gebruikt worden zolang het maagzuur (of pyrosis) en de maagklachten aanwezig zijn.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

RIOPAN is een antacidum. Antacida zijn geneesmiddelen die ervoor zorgen dat de zuurtegraad in de
maag afneemt door het maagzuur te neutraliseren.
De indicatie moet beperkt worden tot een kortdurende symptomatische behandeling van maagzuur
(pyrosis) en maagpijn.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan RIOPAN bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

* Zenuwstelselaandoeningen
Bij patiënten met onvoldoende nierwerking kunnen magnesiumzouten een onderdrukking van het centraal zenuwstelsel veroorzaken. Bij deze patiënten kan eveneens een opstapeling van aluminium in het zenuwweefsel optreden.

* Maagdarmstelselaandoeningen
Zeer vaak (treedt op bij meer dan 1 op 10 patiënten): zachte en frequentere stoelgang.
Zeer zelden (treedt op bij minder dan 1 op 10.000): diarree

* Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Bij patiënten met onvoldoende nierwerking en tijdens langdurig gebruik van hoge doses kan er zich een opstapeling van aluminium en magnesium voordoen. Hierdoor kan botverweking (osteomalacie) optreden.

* Onderzoeken
Chronische toediening van antacida kan een storing in de fosfaathuishouding (hypofosfatemie) veroorzaken.Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in RIOPAN?
- De werkzame stof in Riopan is magaldraat.
- De andere stoffen in Riopan zijn arabische gom, hypromellose, maltol, synthetisch karamelaroma,
synthetisch crème aroma, simethicone, natriumcyclamaat, zilversulfaat, chlorhexidine digluconaat en
gezuiverd water.

Hoe ziet RIOPAN eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Riopan is verkrijgbaar onder de vorm van een suspensie voor oraal gebruik, die verpakt wordt in:
- verpakkingen van 2, 4, 10, 20, 30, 50 en 60 van 10 ml;
- flessen van 100 ml, 120 ml, 150 ml, 200 ml, 240 ml en 250 ml.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u RIOPAN niet gebruiken?
* U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
* U heeft een ernstige nierbeschadiging.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met RIOPAN?
1* Als u jonger dan 12 jaar bent. Bij deze leeftijdsgroep is er onvoldoende ervaring met de behandeling.
* Als u een sterk verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml) heeft. U dient uw arts te raadplegen alvorens RIOPAN te gebruiken.
* Als uw spijsverteringsproblemen langer duren dan 14 dagen. Raadpleeg dan uw arts.
* Bij langdurig en herhaaldelijk gebruik. U moet uw arts raadplegen en deze zal dan een nauwkeurig onderzoek naar de oorzaak van de klachten verrichten.
* Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik u nog andere geneesmiddelen” te lezen.
* Als de zuurtegraad van het maagsap vermindert (hogere pH), wordt de kans op het
ontwikkelen van ziektekiemen groter. Bij kunstmatig beademde patiënten bijv. kunnen deze leiden tot een verhoogd optreden van longontsteking.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Laat 1 tot 2 uur tijd tussen de inname van RIOPAN en een ander geneesmiddel. RIOPAN kan immers de opname van andere geneesmiddelen die gelijktijdig worden ingenomen beïnvloeden.
Als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, vertel het aan uw arts of apotheker vooraleer u RIOPAN inneemt:
- bepaalde antibiotica zoals tetracyclines en chinolone-derivaten (ciprofloxacine, ofloxacine en norfloxacine)
- bepaalde H2-receptorantagonisten die ook gebruikt worden bij aandoeningen aan de maag en twaalfvingerige darm
- bepaalde middelen tegen schimmelinfecties zoals ketoconazol en itraconazol
- digoxine (geneesmiddel gebruikt bij hartfalen)
- isoniazide (geneesmiddel gebruikt bij tuberculose)
- bepaalde ijzerstoffen
- chlorpromazine (middel tegen ernstige geestesziekte)
- bepaalde antistollingsmiddelen die coumarine bevatten (gebruikt om bloed te verdunnen).

Gelijktijdige inname van bruistabletten die citroenzuur of tartaarzuur bevatten met aluminiumbevattende antacida, zoals RIOPAN, kan de opname van aluminium in het lichaam verhogen.
Gebruikt u naast RIOPAN nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Gelijktijdige inname van alcohol, koffie en citroenzuur bevattende dranken, zoals fruitsap moet worden vermeden.

Zwangerschap en borstvoeding
RIOPAN mag gebruikt worden tijdens zwangerschap en borstvoeding, maar let op het volgende:
Zwangerschap
- Hoge dosissen van RIOPAN mogen niet ingenomen worden tijdens de zwangerschap.
- Bovendien mag RIOPAN niet langer ingenomen worden dan twee weken tijdens de zwangerschap.
- Raadpleeg een arts voor elke herhaalde inname van RIOPAN langer dan twee weken tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
- Aluminium verbindingen komen terecht in de moedermelk.
- Hoge dosissen van RIOPAN mogen niet ingenomen worden tijdens de borstvoeding.
- Bovendien mag RIOPAN niet langer ingenomen worden dan twee weken tijdens de borstvoeding.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Riopan
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Maagzuur, Reflux
Effect Maagzuur neutraliseren
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander, Simeticon
Keyword Maagzuur neutraliserend, Reflux
Generisch middel? not available

Riopan 10ml is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Riopan 10ml

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.