085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u
(woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Scheriproct Zalf 30g

Zalf 30g
9,98
Op voorraad
9,98
Geneesmiddel op basis van prednisolone en cinchocaïne in de vorm van een zalf voor de behandeling van aambeien en anale jeuk. De zalf werkt ontzwellend, ontstekingswerend en pijnstillend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Preparaat van de groep die een stof voor plaatselijke verdoving en een cortisonderivaat bevat, voor de
behandeling van ontstekingsziekten ter hoogte van de aars, zoals:
· aambeien, met inbegrip van hun pre- en postoperatieve behandeling
· behandeling van ontsteking van de anus (proctitis)
· anaal eczeem
Voor uitwendig en rectaal gebruik.

Scheriproct kan de oorzaak voor het ontstaan van aambeien niet genezen. Het preparaat is echter wel
geschikt als voorafgaande behandeling bij operatieve ingrepen of scleroseren (het inspuiten van een
verhardende vloeistof) van aambeien evenals voor postoperatieve behandeling.

Bij de behandeling van aambeien is de inachtneming van hygiëne belangrijk. Ook het voorkomen of
verhinderen van verstopping speelt een belangrijke rol. Het verdrogen van de aambei(en), evenals een
heelkundig ingrijpen behoren ook tot de mogelijke behandelingsmethoden.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Soms
· een branderig gevoel in de anale zone (na het aanbrengen)

Zelden
· allergische huidreacties
· irritatieverschijnselen

Langdurig gebruik van Scheriproct (meer dan 4 weken) kan de volgende toestanden veroorzaken:
· huidverdunning (atrofie)
· (tijdelijke) aan de behandeling tegengestelde effecten (reboundeffect)

Langdurig gebruik kan ook het volgende veroorzaken (zie rubriek: "Heeft u te veel van Scheriproct
zalf gebruikt?")
· een cinchocaïne intoxicatie (misselijkheid, braken, tremor, krampen tot ademverlamming, evenals
hartproblemen zoals traag hartritme (bradycardie), verlaagde bloeddruk, onregelmatige
hartkloppingen (aritmieën) tot hartstilstand)
· een afremming van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA: een kettingreactie tussen deze 3
klieren, die uiteindelijk leidt tot de productie door de bijnieren van het stresshormoon cortisol): dit
kan een invloed hebben op de manier waarop u op stress reageert
· corticosteroïden-intoxicatie (hypercorticoïdisme) bij chronische overdosering
Corticoïden kunnen de wondgenezing vertragen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Scheriproct zalf?
· De werkzame stoffen in Scheriproct zalf zijn: cinchocaïnehydrochloride 500 mg,
prednisoloncaproaat 190 mg per 100 g
· De andere stoffen in Scheriproct zalf zijn: octyldodecanol, ricinusolie,
gehydrogeneerde ricinusolie, macrogol-ricinoleaat 400, Chypr. essent. (derog. 42/471)

Hoe ziet Scheriproct zalf eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Tubes met 30 g zalf.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Scheriproct niet:
· als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
· als u allergisch bent voor middelen van het amidetype voor plaatselijke verdoving.
· in het geval er tuberculeuze of luetische (door de geslachtsziekte syfilis veroorzaakte) processen plaatshebben in het te behandelen gebied van uw lichaam.
· indien u een virale infectie heeft opgelopen (bv.pokken, waterpokken, herpes genitalis).
· als u jonger dan 16 jaar bent (of als uw kind jonger dan 16 jaar is).
· als u last van huidverdunning (atrofie) heeft.
Corticoïden kunnen de wondgenezing vertragen.
Bij andere bacteriële infecties in het behandelingsgebied is een aanvullende specifieke antibacteriële
therapie noodzakelijk.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Scheriproct zalf?

Wees extra voorzichtig bij het gebruik van Scheriproct in de volgende situaties:
· U dient een langdurige behandeling met Scheriproct te vermijden (zie "Mogelijke bijwerkingen").
· Bij schimmelbesmetting is een aanvullende specifieke behandeling noodzakelijk.
Onopzettelijk contact van Scheriproct met de ogen dient vermeden te worden. Het is aanbevolen om
de handen zorgvuldig te wassen na gebruik.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Scheriproct nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat
dan uw arts of apotheker.

Verwittig uw arts zeker, als u één van de volgende middelen gebruikt:
· Geneesmiddelen zoals fenytoïne en fenobarbital. Deze kunnen een wisselwerking met
Scheriproct hebben.
· Bepaalde ontstekingsremmers. De bijwerkingen van deze middelen op uw maagslijmvlies
zouden versterkt kunnen worden.
· Bepaalde waterafdrijvende middelen. Bij gebruik van dergelijke middelen, kan het zijn dat
uw lichaam meer kalium dan gebruikelijk uitscheidt.

Wanneer u Scheriproct op de correcte wijze gebruikt, zal het product nauwelijks in uw bloed
terechtkomen, en loopt u minder risico’s op wisselwerkingen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Over het gebruik tijdens zwangerschap beslist de arts. Scheriproct is een geneesmiddel voor
plaatselijke toepassing en bevat corticoïden. Tijdens de eerste 3 zwangerschapsmaanden dienen
dergelijke geneesmiddelen principieel niet gebruikt te worden. Langdurig gebruik dient in het
bijzonder te worden vermeden.
Eén van de werkzame stoffen in dit middel (prednisoloncaproaat) gaat in de moedermelk over. Bij
therapeutische doseringen is een nadelige invloed op de zuigeling onwaarschijnlijk. Scheriproct mag
evenwel tijdens de borstvoedingsperiode slechts gedurende korte tijd en slechts volgens de
aanbevolen dosering (kleine hoeveelheden) toegepast worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Scheriproct
Aflevervorm Zalf
Type product Geneesmiddel
Keyword Aambeien, Ontzwellend, Pijnstillend, Speen
Generisch middel? not available
Met cortisonen? available
Pijnstillend? available
Toedieningswijze Rectaal

Scheriproct is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.