9,2 / 10
 • Shirley uit Amsterdam schreef:
  200% top!
  Zowel de producten, de prijs-kwaliteit verhouding, service en levering zijn werkelijk top. Een zeer betrouwbare online drogist. Bij levering ontvangen klanten gratis samples, of in mijn geval Eucerin gastdoekjes. Ik heb reeds 3 keer bij Viata besteld en ben iedere keer 200% tevreden. In de toekomst blijf ik bij hen bestellen. Top!
 • Paul uit Zwanenburg schreef:
  Snelle levering
  binnen 1 dag in huis - altijd prettig als je snel een middel nodig hebt maar geen tijd hebt om naar een winkel te gaan
 • christien de kok uit wassenaar schreef:
  goed en snelle service
  goed en snelle service

Sedergine 325mg Bruistabletten 2x10 stuks

Geneesmiddel op basis van acetylsalicylzuur, ter bestrijding van pijn, koorts en ontsteking. In de vorm van bruistabletten

 • Gratis levering vanaf 39 euro via Pickup afhaalpunten
 • Altijd korting op alle producten
 • Stel je vragen aan de apotheker
SEDERGINE is een geneesmiddel tegen pijn, koorts en bepaalde ontstekingen.
SEDERGINE is aangewezen bij de symptomatische behandeling van koorts en pijn.
Zoals alle geneesmiddelen kan SEDERGINE bijwerkingen veroorzaken hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Wanneer een van de vermelde bijwerkingen ernstig wordt of als bij u een bijwerking optreedt die niet in deze
bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker.
- allergische reacties : allergische huidreacties (bijvoorbeeld netelroos), astma-aanval, anafylactische shock ;
- spijsverteringsstoornissen : misselijkheid, braken, maagpijn, maag- of darmzweren of -bloedingen ;
- verlengde bloedingstijd bijv. bij een tandextractie, een operatie, de menstruatie ;
- oorsuizingen, transpiratie, gewaarwording van verminderde gehoorscherpte, hoofdpijn, vermoeidheid,
dorst, braken, bevingen, duizeligheid, verwardheid, zijn vaak te wijten aan te hoge doses (4 tot 6 g per dag).
Bejaarden zijn hiervoor gevoeliger ;
- langdurig gebruik van hoge doses kan toxisch zijn voor de nieren ;
- bij aanhoudende koorts die gepaard gaat met een algemeen gevoel van onwelzijn, de arts verwittigen
Wat bevat SEDERGINE
De actieve stof is acetylsalicylzuur. Elk tablet bevat 325 mg, 500 mg of 1 g acetylsalicylzuur.
De andere bestanddelen zijn :
Voor SEDERGINE 325 mg bruistabletten : watervrij citroenzuur, natriumwaterstofcarbonaat, glycine,
natriumbenzoaat, polyvidon.
Voor SEDERGINE 500 mg bruistabletten : natriumwaterstofcarbonaat, watervrij natriumcitraat, watervrij
citroenzuur, watervrij natriumcarbonaat, aspartaam, polyvidon, polyvinylpyrrolidon, natuurlijk
sinaasappelaroma.
Voor SEDERGINE FORTE 1 g bruistabletten : natriumbicarbonaat, watervrij citroenzuur, kaliumbenzoaat,
watervrije lactose, aspartaam, polyvidon, crospovidon, sinaasappelaroma.

Hoe ziet SEDERGINE er uit en wat is de inhoud van de verpakking
SEDERGINE 325 mg bruistabletten is beschikbaar in een doos van 2 tubes met 10 bruistabletten (20
tabletten)
SEDERGINE 500 mg bruistabletten is beschikbaar in :
- een doos van 5 strips met 4 tabletten (20 tabletten)
- een doos van 2 tubes met 10 tabletten (20 tabletten)
- een doos van 4 tubes met 15 tabletten (60 tabletten)
SEDERGINE FORTE 1 g bruistabletten is beschikbaar in :
- een doos van 1 tube met 10 bruistabletten met breukgleuf (10 tabletten)
- een doos van 2 tubes met 10 bruistabletten met breukgleuf (20 tabletten)

Gebruik SEDERGINE nooit in de volgende gevallen:
- bij allergie voor salicylaten, voor ontstekingsremmende geneesmiddelen, voor tartrazine (een
kleurstof), voor een ander bestanddeel van dit geneesmiddel ;
- bij maag- of darmzweren ;
- bij ernstge nier- of leveraandoening ;
- bij niet-gecontroleerde ernstige hartinsufficiëntie ;
- bij neiging tot bloeding, een ziekte met een risico op bloeding, bij behandeling met
antistollingsmiddelen ;
- bij cirrose (een leverziekte) ;
- bij fenylketonurie.
SEDERGINE FORTE 1 g mag niet worden ingenomen door kinderen jonger dan 16 jaar noch door zwangere
vrouwen tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap.
In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of apotheker.

Wees extra voorzichtig met Sedergine
Deze vorm van het geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.
Dit geneesmiddel bevat acetylsalicylzuur. Gebruik dit geneesmiddel niet zonder medisch advies bij kinderen
met koorts.  Bij kinderen jonger dan 12 jaar bij wie koorts van virale oorsprong wordt vermoed, zal de arts
acetylsalicylzuur pas voorschrijven indien andere geneesmiddelen onvoldoende resultaat opleveren. Indien
bij een kind met koorts stoornissen van het bewustzijn en braken optreden na inname van acetylsalicylzuur,
moet de behandeling onmiddellijk worden stopgezet en moet onmiddellijk medische hulp worden
ingeroepen. Dit kan mogelijk op het syndroom van Reye wijzen, een zeer zeldzame maar soms fatale ziekte,
waarvoor in alle gevallen onmiddellijk medische behandeling is vereist. Een oorzakelijk verband met gebruik
van geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur werd tot dusver nog niet met zekerheid vastgesteld.
Bij nier- en leverziekten hoge dosissen vermijden; tussen twee opeenvolgende innamen moet een interval
van 6 uur in acht worden genomen.
Voorzichtigheid is geboden indien u in het verleden een zweer, maag-darmbloeding, of astma-aanvallen hebt
gehad. Vrouwen die lijden aan metrorragie of menorragie of die een spiraaltje (IUD) dragen, moeten extra
voorzichtig zijn.
Gastro-intestinale bloedingen of ulcera/perforaties kunnen op om het even welk moment tijdens de
behandeling optreden zonder voorlopersymptomen of antecedenten. Het relatief risico stijgt bij bejaarden, bij
personen met laag lichaamsgewicht, bij zieken die een behandeling ondergaan met anticoagulantia of met
plaatjesremmers. In geval van een gastro-intestinale bloeding de behandeling onmiddellijk stopzetten.
Wanneer u een behandeling voor bloedstolling ondergaat, moet u uw arts raadplegen voordat u dit
geneesmiddel gebruikt.
Bij bloedafname, tandextractie of bij een heelkundige ingreep moet u uw arts op de hoogte stellen dat u
SEDERGINE gebruikt. De bloedingstijd kan verlengd worden. Deze werking houdt 4 tot 8 dagen aan na de
laatste toediening van SEDERGINE.
Indien u een zoutarm dieet volgt, moet u weten dat een bruistablet SEDERGINE ongeveer 0,5 g natrium
bevat en moet u daarmee rekening houden voor de dagelijkse zoutaanvoer.
Het optreden van bijwerkingen zoals tinnitus, duizeligheid, verminderde gehoorscherpte, hoofdpijn, dorst,
wijst doorgaans op een overdosering. Het is dan aangewezen om de behandeling tijdelijk stop te zetten en
eventueel te hernemen met een lagere dosis.
Zoals met elk geneesmiddel, moet u de tabletten buiten het bereik van kinderen bewaren.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenvermelde voorzorgsmaatregelen op u van toepassing is, of van
toepassing geweest is in het verleden.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vraag het advies van uw arts indien u tegelijkertijd ook andere geneesmiddelen gebruikt, in het bijzonder
geneesmiddelen voor hoge bloeddruk, voor diabetes, voor bloedstolling, voor jicht, of indien u methotrexaat
gebruikt.
SEDERGINE mag uitsluitend onder streng medisch toezicht worden gebruikt bij patiënten die met heparine
worden behandeld.
Het gebruik van ontstekingsremmers en maagzuur-neutraliserende middelen in combinatie met
SEDERGINE moet worden vermeden.
Hoge doses van dit geneesmiddel kunnen de resultaten van bepaalde tests in het laboratorium verstoren.
Indien u momenteel andere geneesmiddelen gebruikt, of recentelijk hebt gebruikt, met inbegrip van vrij
verkrijgbare geneesmiddelen.bespreek dit met uw arts of uw apotheker,

Gebruik van SEDERGINE met voedsel en drank
Gebruik van alcoholische dranken tijdens de behandeling wordt sterk afgeraden.

Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik van SEDERGINE moet worden vermeden tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap, en
tijdens de laatste drie maanden : risico van uitgestelde bevalling, risico van bloeding bij de moeder en het
kind.
Het gebruik van SEDERGINE moet worden vermeden tijdens het geven van borstvoeding, omdat kleine
hoeveelheden kunnen overgaan in de moedermelk.
Vraag steeds advies aan uw arts of aan uw apotheker voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van SEDERGINE
SEDERGINE 500 mg en SEDERGINE FORTE 1 g bruistabletten bevatten aspartaam, het gebruik ervan
moet dus worden vermeden bij patiënten met fenylketonurie.
Wanneer een natriumarm dieet wordt gevolgd (d.w.z. een zoutarm dieet), moet u weten dat elk bruistablet
SEDERGINE ongeveer 0,5 g natrium bevat waarmee rekening moet worden gehouden voor de dagelijkse
aanvoer.
SEDERGINE bevat lactose. Indien u lijdt aan intolerantie voor bepaalde suikers, moet u uw arts daarvan op
de hoogte stellen voordat u SEDERGINE gebruikt.
Merk Sedergine
Aflevervorm Bruistabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 20 kg, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Grote tabletten not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Sedergine 325mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.

9,2 / 10
 • Shirley uit Amsterdam schreef:
  200% top!
  Zowel de producten, de prijs-kwaliteit verhouding, service en levering zijn werkelijk top. Een zeer betrouwbare online drogist. Bij levering ontvangen klanten gratis samples, of in mijn geval Eucerin gastdoekjes. Ik heb reeds 3 keer bij Viata besteld en ben iedere keer 200% tevreden. In de toekomst blijf ik bij hen bestellen. Top!
 • Paul uit Zwanenburg schreef:
  Snelle levering
  binnen 1 dag in huis - altijd prettig als je snel een middel nodig hebt maar geen tijd hebt om naar een winkel te gaan
 • christien de kok uit wassenaar schreef:
  goed en snelle service
  goed en snelle service