Siccagent Oogdruppels 10ml

Oogdruppels 10ml
6,51
Op voorraad
6,51
Geneesmiddel in de vorm van oogdruppels, gebruikt tegen uitdroging van het oog, aangewezen bij alle toestanden van onvoldoende of gebrekkige traansecretie en wordt ook gebruikt ter bescherming van het hoornvlies, b.v. wanneer de oogleden over de oogbol schuren.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

SICCAGENT oogdruppels, oplossing wordt verpakt in een druppelflesje van 10 ml of 15 ml.
SICCAGENT is een kunsttraan, gebruikt tegen uitdroging van het oog.
SICCAGENT is aangewezen bij alle toestanden van onvoldoende of gebrekkige 
traansecretie (droge-oogsyndroom; keratoconjunctivitis sicca), en wordt ook gebruikt ter 
bescherming van het hoornvlies, b.v. wanneer de oogleden over de oogbol schuren.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan SICCAGENT bijwerkingen hebben.
Volgende bijwerkingen kan u soms in uw oog ondervinden:
irritatie, roodheid en plaatselijke overgevoeligheid of allergische reacties.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als 
ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- De werkzame stof is polyvidone K25 20,0 mg/ml.
- De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn benzalkoniumchloride 0,05 mg, boorzuur, 
natriumchloride, natriumhydroxide en gezuiverd water tot 1 ml.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik SICCAGENT niet
als u overgevoelig bent voor polyvidone of voor een van de hulpstoffen van SICCAGENT.

Pas goed op met SICCAGENT
- indien de symptomen niet verbeteren ofwel verergeren. Raadpleeg in dit geval uw arts.
- als u contactlenzen draagt. Gebruik de druppels niet wanneer u uw lenzen in heeft. 
Verwijder in dit geval uw lenzen, breng de druppels in en wacht 15 minuten alvorens uw 
lenzen opnieuw in te brengen. Een bewaarmiddel in SICCAGENT (benzalkoniumchloride) 
kan oogirritatie veroorzaken en het is ook geweten dat het zachte contactlenzen kan 
verkleuren.
- als u nog andere geneesmiddelen gebruikt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van 
 SICCAGENT in combinatie met andere geneesmiddelen.” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing 
is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van SICCAGENT in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap
Voor zover bekend kan SICCAGENT, het voorschrift in acht nemend, zonder bezwaar 
tijdens de zwangerschap worden gebruikt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Voor zover bekend kan SICCAGENT, het voorschrift in acht nemend, zonder bezwaar 
tijdens de borstvoeding worden gebruikt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u na het gebruik van SICCAGENT een tijdje wazig ziet, niet rijden of geen machines 
bedienen totdat uw zicht weer helder is.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van SICCAGENT
Gebruik dit product niet tijdens het dragen van contactlenzen. Wacht minstens 15 minuten 
na het gebruik van de oogdruppels alvorens uw lenzen terug in te brengen. Een 
bewaarmiddel in SICCAGENT (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en het is 
ook bekend dat het zachte contactlenzen kan verkleuren.
Gebruik van SICCAGENT in combinatie met andere geneesmiddelen
Als u nog andere oogpreparaten gebruikt, moet u een 15-tal minuten wachten tussen elke
toediening.Er wordt niet verwacht dat SICCAGENT enig effect heeft op andere geneesmiddelen die u 
inneemt. 
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft 
gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.


Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Siccagent
Aflevervorm Oogdruppels
Type product Geneesmiddel
Ogen Behandelende oogpreparaten
Type oogproducten Bevochtigend/kunsttranen
Keyword Bevochtigend, Droge ogen
Generisch middel? not available
Steriel? available
Zonder parabenen? available
Zonder benzalkoniumchloride? not available
Zonder EDTA? available

Siccagent is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.