085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Sinutab 500/30mg Tabletten 15 stuks

Tabletten 15 stuks
7,55
Op voorraad
7,55
Geneesmiddel voor het verlichten van een verkoudheid met een verstopte neus en hoofdpijn, in de vorm van tabletten. Voor de symptomatische behandeling van een neusslijmvliesontsteking die gepaard gaat met hoofdpijn en koorts.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Behandeling van de verschijnselen van neusslijmvliesontsteking, die zich voordoet in de
vorm van neusverstopping met hoofdpijn en/of koorts.
Sinutab en Sinutab Forte bevatten pseudo-efedrinehydrochloride, een ontzwellend en
vaatvernauwend middel ter hoogte van de bovenste luchtwegen, en paracetamol, dat koorts en
pijn vermindert.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar:
1 à 2 tabletten, 2 à 3 maal per dag. Tussen de innames door moet een tijdsinterval van minstens 4 uur worden gerespecteerd.
De maximale behandelingsduur bedraagt 5 dagen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kunnen Sinutab en Sinutab Forte bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken.
Hoofdpijn, misselijkheid, braken, versnelling van het hartritme (tachycardie) en
slapeloosheid kunnen te wijten zijn aan een bijzondere gevoeligheid voor pseudoefedrine,
alsook droge mond, hoge bloeddruk, smaakstoornissen, stoornissen in de
urinelozing en allergische reacties.
Bij aangeraden dosissen veroorzaakt paracetamol weinig ongewenste effecten. Langdurig
gebruik van dit geneesmiddel kan in zeldzame gevallen stoornissen ter hoogte van
de lever en/of de nieren en van het bloed veroorzaken.
Bij kinderen kunnen effecten zoals agressiviteit, prikkelbaarheid en hallucinaties
voorkomen.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder


Sinutab
- De werkzame stoffen in dit middel zijn paracetamol en pseudo-efedrinehydrochloride.
Een tablet Sinutab bevat 500 mg paracetamol en 30 mg pseudo-efedrinehydrochloride.
- De andere stoffen in dit middel zijn: natriumzetmeelglycolaat, microkristallijne cellulose,
crospovidone, povidone, magnesiumstearaat, stearinezuur en gepregelatineerd
maïszetmeel.

Sinutab Forte
- De werkzame stoffen in dit middel zijn paracetamol en pseudo-efedrinehydrochloride.
Een tablet Sinutab Forte bevat 500 mg paracetamol en 60 mg pseudoefedrinehydrochloride.
- De andere stoffen in dit middel zijn: natriumcroscarmellose, microkristallijne cellulose,
crospovidone, povidone, magnesiumstearaat, stearinezuur en gepregelatineerd
maïszetmeel.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Sinutab en Sinutab Forte niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

- Verhoogde bloeddruk en patiënten met aandoeningen van de kransslagaders.
- Ernstige lever- en/of nierziekten.
- Kinderen jonger dan 12 jaar.
- Personen die behandeld worden of die in de voorbije 14 dagen behandeld werden
met MAO-inhibitoren (groep van geneesmiddelen gebruikt bij depressie).
- Zwangerschap en borstvoeding.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Sinutab en Sinutab Forte?
Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De aangeraden of voorgeschreven dosissen niet
overschrijden, noch de behandeling verlengen. Bij aanhouden van de
ziekteverschijnselen, uw arts raadplegen.
Het product met voorzichtigheid gebruiken in geval van nier- en/of leveraantasting (in
deze gevallen is het aangeraden de dosis te verlagen) alsook bij hartaandoeningen.
Chronisch alcoholgebruik kan het risico op leverschade verhogen.
Sportbeoefenaars moeten er rekening mee houden dat pseudo-efedrine tot een positief
testresultaat kan leiden bij dopingcontrole. Net zoals alle andere sympathicomimetica moet
pseudo-efedrine met voorzichtigheid worden gebruikt in geval van angina pectoris,
verhoogde bloeddruk, diabetes en bepaalde psychische aandoeningen. Zo ook bij
glaucoom, overmatige werking van de schildklier en vergroting van de prostaat
(prostaathypertrofie).
Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
In geval van een heelkundige ingreep dient de behandeling onderbroken te worden enkele
dagen voor de ingreep.
Dit geneesmiddel moet met voorzichtigheid gebruikt worden bij personen die behandeld
worden met andere producten voor ontzwelling van het neusslijmvlies, met eetlustremmers,
stimulerende geneesmiddelen van het amfetamine type, tricyclische antidepressiva,
geneesmiddelen tegen diabetes of geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Sinutab of Sinutab Forte nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort
geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar
u geen voorschrift voor nodig heeft.
Sinutab en Sinutab Forte kunnen een invloed hebben op de bloeddrukverlagende werking
van sommige geneesmiddelen (bv. reserpine, methyldopa, bèta-blokkers). Vraag raad aan
uw arts of apotheker.

Wanneer dit geneesmiddel samen gebruikt wordt met andere producten met een
ontzwellende werking, met eetlustremmers, stimulerende geneesmiddelen van het
amfetamine type, geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, furazolidon, sommige tricyclische
antidepressiva en MAO-inhibitoren (groep van geneesmiddelen tegen depressie), bestaat er
een risico op verhoging van de bloeddruk.
Voor MAO-inhibitoren blijft dit risico bestaan tot 15 dagen na stopzetting van het gebruik
ervan.

Raadpleeg uw arts of apotheker indien u samen met Sinutab of Sinutab Forte volgende
geneesmiddelen inneemt:
- geneesmiddelen die aluminiumhydroxide bevatten (bepaalde geneesmiddelen tegen
maagzuur en diarree)
- metformine (bloedsuikerverlagend geneesmiddel)
- trazodon (geneesmiddelen tegen depressie)
- dihydro-ergotamine (geneesmiddel tegen migraine)
- linezolide (geneesmiddel tegen infecties)
- diflunisal (geneesmiddel tegen ontstekingen)
- methyldopa (geneesmiddel tegen hoge bloeddruk)
- natriumbicarbonaat
- een wisselwerking met bloedverdunners (coumarinederivaten) kan zich voordoen
Er bestaat een risico op leverschade t.g.v. overdosering met alcohol, barbituraten, fenytoïne,
carbamazepine en isoniazide.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Sinutab en Sinutab Forte mogen niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap en bij
borstvoeding.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Sinutab en Sinutab Forte hebben geen invloed op het besturen van voertuigen en/of het
bedienen van machines waarbij precieze reflexen vereist zijn.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Sinutab
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type neusproblemen Verkoudheid
Type behandeling Behandelend
Werkzaam bestanddeel Paracetamol, Pseudoefedrine hydrochloride
Specifiek voor Neus, Sinus
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, Voor volwassenen
Keyword Griep, Hoofdverkoudheid, Sinusitis, Verkoudheid, Verstopte neus
Generisch middel? not available
Specifiek voor diabetici? not available
Toedieningswijze Oraal
Geschikt voor gevoelige maag? available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Sinutab 500/30mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Sinutab 500/30mg

Geneesmiddelen op basis van paracetamol blijven de eerste keuze voor behandeling van pijn en koorts.

In sommige gevallen gaat de voorkeur toch uit naar ibuprofen of acetylsalicylzuur. Let in dat geval op de volgende zaken:
  • Neem de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende een zo kort mogelijke periode.
  • Respecteer de voorgestelde tijd tussen 2 innames, ook al heb je het gevoel dat de pijn onvoldoende gestild wordt of snel terugkomt.
  • Neem geen 2 verschillende ontstekingsremmers in dezelfde periode.
  • Gebruik geen ibuprofen of acetylsalicylzuur in het geval van waterpokken en gordelroos.
  • Vermijd het gebruik van ibuprofen of acetylsalicylzuur tijdens de zwangerschap.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.