085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Chat met ons

Spasmine 60mg Capsules 40 stuks

Capsules 40 stuks
12,91
Op voorraad
12,91
Symptomatische behandeling van spastische krampen ter hoogte van het colon zoals bij het "prikkelbare darmsyndroom".
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

· Spasmine 60 mg, capsules, hard is een krampstillend middel dat direct inwerkt op de
gladde spieren van het maagdarmstelsel en van de baarmoeder.
· Aangewezen bij de behandeling van de symptomen bij krampachtige pijn ter hoogte van
de dikke darm zoals bij het “prikkelbare darmsyndroom”.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Zeldzame bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 patient op 1000 maar bij meer dan 1 patient
op 10000):
· Slaperigheid.

Zeer zeldzame bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 patiënt op 10000):
· Geelzucht te wijten aan hepatitis (een leverontsteking gekenmerkt door een geelkleuring
van de huid of van de ogen).
De volgende bijwerkingen werden soms waargenomen maar hun frequentie is niet gekend:

Zeer ernstige allergische reactie die gepaard gaat met een plotse sterke uitzetting van de
bloedvaten en die dus een belangrijke verlaging van de bloeddruk kan veroorzaken.
· Bleekheid,
· Agitatie,
· Zwakke maar snelle pols,
· Klamme huid,
· Verminderd bewustzijn (anafylaxis),
· Ademnood,
· Piepende ademhaling (wheezing),
· Lage bloeddruk,
· Duizeligheid,
· Hoofdpijn,
· Nausea,
· Droge mond,
· Allergische reacties, onder andere huiduitslag en jeuk.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof in dit middel is alverine citraat. Een capsule, hard bevat 60 mg alverine citraat.
De andere stoffen in dit middel zijn maïszetmeel, magnesium stearaat, ijzeroxide (E172),
indigotine (E132), titaan dioxide (E171), gelatine

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder rubriek 6.
· Als u weet of vermoedt dat u lijdt aan een verlamming van de darm.
· Als u weet of vermoedt dat u lijdt aan een stenose of een andere vorm van obstructie
van het maagdarmkanaal.
· Als u lijdt aan buikpijn van onbekende oorsprong.
Raadpleeg in geval van twijfel eerst uw arts of apotheker.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
· Bij personen die lijden aan een lage bloeddruk.
· Ga naar uw arts als de verschijnselen verergeren of na 14 dagen niet verbeteren.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.
Neemt u nog andere geneesmiddelen in?
Neemt u naast Spasmine nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Er zijn geen interacties met geneesmiddelen gekend.
Toch zal men Spasmine niet innemen samen met andere geneesmiddelen die de darm
verlammen.
Waarop moet u letten met eten en drinken?
Er zijn geen interacties met geneesmiddelen gekend.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Het gebruik van Spasmine tijdens de zwangerschap en de borstvoeding is niet aangewezen.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Spasmine kan aanleiding geven tot lichte slaperigheid en duizeligheid. In dat geval is het af te
raden om een voertuig te besturen of om bepaalde werktuigen of machines te gebruiken.
Spasmine bevat:
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Spasmine
Aflevervorm Capsules
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Spastisch colon
Effect Krampstillend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Darmkrampen, Prikkelbaredarmsyndroom
Generisch middel? not available

Spasmine 60mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Spasmine 60mg

Wanneer je meerdere weken minder dan 3x per week stoelgang maakt, kan je last hebben van obstipatie of verstopping. De stoelgang is dan harder doordat hij langer in de dikke darm aanwezig blijft. Verstopping kan veroorzaakt worden door je levensstijl, door geneesmiddelen die je neem of door een aandoening.

De volgende oorzaken kunnen aan de basis liggen van constipatie of verstopping:

  • een ongezonde levensstijl;
  • een aandoening (bv. diabetes, schildklierproblemen, depressie, tumor van de dikke darm);
  • geneesmiddelen (bv. ijzersupplementen, sommige verdovende pijnstillers, sommige antidepressiva, 

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.