085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Strepfen 8,75mg/dosis Keelspray 15ml

Keelspray 15ml
9,99
Op voorraad
9,99
Strepfen keelspray wordt gebruikt voor het verlichten van keelklachten zoals keelpijn, pijn, slikproblemen en zwelling.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Strepfen keelspray wordt gebruikt voor het verlichten van keelklachten zoals keelpijn, pijn, slikproblemen en zwelling.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Aanbevolen doseringVolwassenen en kinderen van 18 jaar en ouder:

Eén dosis van 3 sprays achter in de keel om de 3 tot 6 uur indien nodig.
Gebruik maximaal 5 doses in 24uur. 
Eén dosis (3 sprays) bevat 8,75 mg flurbiprofen. 

Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. 
Uitsluitend voor oromucosaal gebruik.
  Spray alleen achter in de keel
  Niet inademen tijdens het sprayen
  Gebruik niet meer dan 5 doses (15 sprays) per 24 uur

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee temaken. 
STOP MET HET GEBRUIK van dit geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met een artsbij: 
 tekenen van een allergische reactie, zoals astma, onverwachte fluitende ademhaling ofkortademigheid, jeuk, loopneus of huiduitslag.Strepfen 8,75 mg keelspray Pagina 5 van 7RVG 114130 
 zwelling van gezicht, tong of keel met daardoor ademhalingsproblemen, snelle hartslag,bloeddrukdaling die kan leiden tot shock (dit kan zelfs optreden bij het eerste gebruik van hetgeneesmiddel). 
 tekenen van overgevoeligheid en huidreacties zoals roodheid, zwelling, vervelling, blaarvorming,schilfering en zweren van de huid en de slijmvliezen. 

Duizeligheid en gezichtsstoornissen zijn echter mogelijke bijwerkingen na inname van NSAID’s. Als dat bij u het geval is, mag u niet rijden en geen machines bedienen. 
Strepfen 8,75 mg keelspray bevat methylparahydroxybenzoaat (E218) en propylparahydroxybenzoaat (E216) Kan allergische reacties veroorzaken (mogelijk vertraagd).

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof is flurbiprofen. Flurbiprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die ‘niet-steroïdeanti-inflammatoire geneesmiddelen’ (NSAID's) worden genoemd. Deze geneesmiddelen werken door hetveranderen van hoe het lichaam reageert op pijn, zwelling en hoge temperatuur. 

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik dit geneesmiddel niet bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.


Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
  als u allergisch bent voor flurbiprofen, andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen(NSAID’s), aspirine (acetylsalicylzuur) of voor één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Dezestoffen kunt u vinden in rubriek 6. 
 als u ooit een allergische reactie heeft gehad na gebruik van niet-steroïde anti-inflammatoiregeneesmiddelen (NSAID’s) of aspirine (acetylsalicylzuur); bijv. astma, fluitende ademhaling, jeuk,loopneus, huiduitslag, zwelling. als u een zweer of bloeding in uw maag of zweer in uw darmen heeft of minstens tweemaal heeftgehad. 
 als u ooit een ernstige darmonsteking (colitis) heeft gehad. 
 als u ooit na gebruik van NSAID geneesmiddelen bloedstollingsproblemen of bloedingsproblemenheeft gekregen. 
 als u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bentStrepfen 8,75 mg keelspray Pagina 2 van 7RVG 114130 
 als u ernstig hartfalen, ernstig nierfalen of ernstig leverfalen heeft. 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt als u: al andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) of aspirine gebruikt. 

 tonsillitis (ontstoken amandelen) heeft of als u denkt dat u een bacteriële keelinfectie heeft (omdat udan misschien antibiotica nodig heeft). 
 op leeftijd bent (omdat u dan meer risico loopt op bijwerkingen). 
 astma heeft, of ooit gehad heeft, of als u lijdt aan allergiën. 
 een huidziekte heeft genaamd systemische lupus erythematodes of gemengde bindweefselziekte. hoge bloeddruk (hypertensie) heeft. 
 een voorgeschiedenis van darmziekte (colitis ulcerosa, ziekte van Crohn) heeft. 
het het gebruik van de spray bij de eerste tekenen van een huidreactie (uitslag,vervelling, blaarvorming) of andere tekenen van een allergische reactie, en raadpleeg direct een arts. 
 Meld eventuele ongebruikelijke buikklachten (vooral bloeding) aan uw arts Als u niet opknapt, als uw klachten verergeren of als er nieuwe symptomen ontstaan, raadpleeg danuw arts of apotheker. 
 Geneesmiddelen zoals flurbiprofen kunnen gepaard gaan met een licht verhoogd risico op op eenhartinfarct of beroerte. 
De risico's nemen toe bij gebruik van hoge doses en bij langdurigebehandeling. Neem niet meer in dan de aanbevolen dosis en houdt u aan de aanbevolen duur van debehandeling (zie rubriek 3).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? 

Gebruikt u naast Strepfen 8,75 mg keelspray nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kortgeledengedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. 

Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kuntkrijgen. In het bijzonder: 

 andere niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s) met inbegrip van cyclooxygenase-2-selectieveremmers voor pijn of ontsteking, omdat die het risico op maag- ofdarmbloeding kunnen verhogen. warfarine, aspirine (acetylsalicylzuur) en andere bloedverdunners of antistollingsmiddelen. 
 ACE-remmers, angiotensine II-receptorantagonisten (geneesmiddelen die de bloeddruk verlagen). 
 plaspillen (diuretica) met inbegrip van kaliumsparende plaspillen. 
 selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) voor depressie. 
 hartglycosiden (voor hartproblemen) zoals digoxine. 
 ciclosporine (om orgaanafstoting na een transplantatie te voorkomen). corticosteroïden (om ontsteking te verminderen). 
 lithium (voor stemmingsstoornissen). 
 methotrexaat (voor psoriasis, artritis en kanker). 
 mifepriston (gebruikt om zwangerschap te beëindigen). 
NSAID’s mogen niet worden gebruiktgedurende 8-12 dagen na inname van mifepriston omdat ze het effect van mifepriston kunnenverminderen. 
Strepfen 8,75 mg keelspray Pagina 3 van 7RVG 114130 
 via de mond in te nemen geneesmiddelen voor de behandeling van suikerziekte (antidiabetica). 
 fenytoïne (voor epilepsie) 
 probenecide, sulfinpyrazon (voor jicht en artritis). 
 antibiotica uit de chinolonengroep (voor bacteriële infecties) zoals ciprofloxacine en levofloxacine. 
 tacrolimus (voor onderdrukking van het afweersysteem na orgaantransplantatie). 
 zidovudine (voor hiv).

 Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
 Vermijd alcohol als u dit geneesmiddel gebruikt. Alcohol zou het risico op bloeding in de maag of dedarmen kunnen verhogen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 
 Gebruik dit geneesmiddel niet als u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent. 
 Als u in de eerste 6 maanden van uw zwangerschap bent of borstvoeding geeft, raadpleeg dan uw artsvoordat u dit geneesmiddel gebruikt. 

Flurbiprofen behoort tot een groep geneesmiddelen die de vruchtbaarheid van vrouwen kunnen aantasten.Dit effect is omkeerbaar door met het geneesmiddel te stoppen. Het is onwaarschijnlijk dat ditgeneesmiddel, wanneer u het af en toe gebruikt, invloed zal hebben op uw kansen om zwanger te worden.Toch dient u uw arts te raadplegen voordat u dit middel gebruikt als u problemen heeft om zwanger teraken.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines 
Dit geneesmiddel heeft geen invloed op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Strepfen
Aflevervorm Keelspray
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type keelproblemen Pijn, Zwelling
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Smaak Kers, Munt
Specifiek voor Keel
Werkzaam bestanddeel Flurbiprofene
Keyword Keel, Pijn, Zwelling
Geschikt bij zwangerschap? not available
Met lidocaïne? not available
Zonder suiker? available

Strepfen 8,75mg/dosis is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.