085/016 08 96

Ma - Vr9u - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Stugeron 25mg Tabletten 200 stuks

Tabletten 200 stuks
12,87
Op voorraad
12,87
Geneesmiddel op basis van cinnarizine in de vorm van tabletten voor de behandeling van de symptomen van een verstoorde bloedcirculatie. Zoals duizeligheid en de gevolgen ( oorsuizen, braken, misselijkheid), hoofdpijn, nachtelijke kuitkrampen, koude handen en voeten. Voorkomt reisziekte en migraine.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

STUGERON verlicht het volgende:
- een vorm van duizeligheid waarbij voorwerpen rond het lichaam lijken te draaien en
de daarmee gepaard gaande symptomen zoals oorsuizen, misselijkheid en braken;
- gewone duizeligheid, concentratie- en geheugenstoornissen, irritatie, sommige
soorten hoofdpijn en andere symptomen veroorzaakt door een verstoorde
bloedcirculatie in de hersenen;
- pijn in de benen bij het lopen, beenzweren, koude of gevoelloze vingers en tenen,
nachtelijke kuitkrampen en andere symptomen veroorzaakt door een verstoorde
bloedcirculatie in armen en benen.
STUGERON voorkomt ook reisziekte en migraine.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan STUGERON bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet
iedereen deze bijwerkingen krijgt.
- In het begin van de behandeling kunt u last hebben van sufheid of een
onaangenaam gevoel in maag of darmen, zoals bijvoorbeeld een zwaar gevoel in
de maagstreek. Gewoonlijk verdwijnen deze problemen spontaan. Hoofdpijn, droge
mond of transpireren kunnen optreden, maar dit gebeurt zelden. Als u te veel
ongemak ondervindt, neemt u contact op met uw arts; het kan zijn dat de dosis
moet worden verlaagd.
- Overgevoeligheid voor STUGERON komt zelden voor. De tekenen waaraan u deze
kunt herkennen zijn onder andere: huiduitslag, jeuk, kortademigheid of gezwollen
gezicht. Als u één van deze symptomen opmerkt, stop dan met STUGERON en
neem contact op met uw arts.
- Na een langdurige behandeling kan uw gewicht toenemen. Dat probleem is te
vermijden als u matig eet.
- Na verschillende weken behandeling ondervinden oudere mensen soms weinig
ernstige bewegingsproblemen zoals beven, lichte spierstijfheid of rusteloze benen.
Ze kunnen zich ook depressief voelen. Als dat gebeurt, moet de behandeling
worden gestopt.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat STUGERON
- Het werkzaam bestanddeel is cinnarizine.
- De andere bestanddelen van STUGERON tabletten zijn lactose, maïszetmeel,
sucrose, talk, gehydrogeneerde plantaardige olie, polyvidon K90.
- De andere bestanddelen van STUGERON suspensie voor oraal gebruik zijn
sorbitol vloeibare niet-kristallijne oplossing, alcohol, microkristallijn cellulose en
natrium carmellose, polysorbaat 20, methylparahydroxybenzoaat,
propylparahydroxybenzoaat, synthetisch bananenaroma, gezuiverd water.

Hoe ziet STUGERON er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Tabletten: Blisterverpakking met 50 of 200 tabletten
Suspensie voor oraal gebruik: Flesje van 20 of 100 ml met druppelpipet

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik STUGERON niet
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor
cinnarizine of voor één van de andere bestanddelen van STUGERON.

Wees extra voorzichtig met STUGERON
- als u lijdt aan de ziekte van Parkinson. Vertel dit aan uw arts, die dan zal beslissen
of u STUGERON mag innemen.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik met
andere geneesmiddelen” te lezen.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden
heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt
krijgen.
Het kalmerende effect van geneesmiddelen voor depressie en geneesmiddelen die uw
reactievermogen vertragen (slaappillen, kalmeermiddelen en sterke pijnstillers) kan
worden versterkt door het gebruik van STUGERON.

Gebruik van STUGERON met voedsel en drank
Alcohol en STUGERON versterken elkaars versuffende effect. U moet daarom de
inname van alcohol beperken wanneer u STUGERON gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding
Als u zwanger bent of van plan bent om zwanger te worden, informeer dan uw arts, die
zal beslissen of u STUGERON mag gebruiken.
Als u STUGERON gebruikt, wordt u aangeraden geen borstvoeding te geven, omdat
zeer kleine hoeveelheden van het geneesmiddel uitgescheiden zouden kunnen worden
in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vooral in het begin van de behandeling kan STUGERON sufheid veroorzaken,
waardoor u minder alert bent en uw vermogen om een voertuig te besturen,
vermindert. U moet dus voorzichtig zijn bij het bedienen van machines of besturen van

voertuigen wanneer u STUGERON gebruikt.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van STUGERON
Niet van toepassing


Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Stugeron
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Perifere doorbloedingsstoornissen
Keyword Duizeligheid, Krampen, Migraine, Reisziekte, Vaatstoornissen
Generisch middel? not available

Stugeron 25mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.