Tears Naturale Oogdruppels 15ml

Oogdruppels 15ml
6,26
6,26
Op voorraad
Geneesmiddel in de vorm van oogdruppels voor het bevochtigen van droge ogen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

TEARS NATURALE oogdruppels, oplossing wordt verpakt in een druppelflesje van 15 ml.
TEARS NATURALE zijn oogdruppels tegen uitdroging van het oog.
TEARS NATURALE is aangewezen bij droge ogen, onvoldoende werking van de traanklieren en
instabiliteit van de traanfilm.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan TEARS NATURALE bijwerkingen hebben.
Het is mogelijk dat u de volgende bijwerkingen in uw oog ondervindt:
Zelden: oogirritatie, oogallergie.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig
ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

- De werkzame stoffen zijn dextran 70 1,0 mg/ml en hypromellose 3,0 mg/ml.
- De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn benzalkoniumchloride 0,1 mg, natriumedetaat,
natriumchloride, kaliumchloride, natriumhydroxide en/of zoutzuur en gezuiverd water tot 1 ml.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik TEARS NATURALE niet
- als u overgevoelig bent voor dextran, hypromellose of voor een van de hulpstoffen van dit
preparaat.

Pas goed op met TEARS NATURALE
- als u aanhoudende irritatie ondervindt, of indien de toestand verslechtert of langer dan 72 uur
duurt, stop dan de toediening en raadpleeg uw arts.
- als u contactlenzen draagt. Verwijder uw lenzen, breng de druppels in en wacht 15 minuten
alvorens uw lenzen opnieuw in te brengen.
- als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruik van TEARS NATURALE
in combinatie met andere geneesmiddelen” te lezen.

Dit geneesmiddel is enkel voor lokaal gebruik in het oog.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of
dat in het verleden is geweest.

Gebruik van TEARS NATURALE in combinatie met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap

Hypromellose is een inert bestanddeel zonder farmacologische activiteit. Het wordt niet
verondersteld algemeen te worden geabsorbeerd of algemene toxiciteit te vertonen of enig effect te
hebben op het voortplantingsproces.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Borstvoeding
Hypromellose is een inert bestanddeel zonder farmacologische activiteit. Het wordt niet
verondersteld algemeen te worden geabsorbeerd of algemene toxiciteit te vertonen of enig effect te
hebben op het voortplantingsproces.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het kan zijn dat u na het gebruik van TEARS NATURALE een tijdje wazig ziet. Rijdt niet of bedien
geen machines totdat uw zicht weer helder is.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van TEARS NATURALE
Gebruik TEARS NATURALE niet tijdens het dragen van contactlenzen. Wacht tenminste 15 minuten
na gebruik van de oogdruppels alvorens de lenzen opnieuw in te brengen. Een bewaarmiddel in
TEARS NATURALE (benzalkonium chloride) kan oogirritatie veroorzaken en het is geweten dat het
zachte contactlenzen doet verkleuren.

Gebruik van TEARS NATURALE in combinatie met andere geneesmiddelen
Als u nog andere oogpreparaten gebruikt, moet u een 15-tal minuten wachten tussen elke toediening.
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook
als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Tears
Aflevervorm Oogdruppels
Type product Geneesmiddel
Ogen Behandelende oogpreparaten
Type oogproducten Bevochtigend/kunsttranen
Keyword Bevochtigend, Droge ogen
Generisch middel? not available
Steriel? available
Zonder parabenen? available
Zonder benzalkoniumchloride? not available
Zonder EDTA? available

Tears Naturale is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.