Thilo-Tears ooggel Gel 10g

Gel 10g
9,07
9,07
Op voorraad
Geneesmiddel in de vorm van een ooggel tegen uitdroging van het oog, het wordt gebruikt voor de behandeling van droge ogen, alle aandoeningen die gepaard gaan met onvoldoende of gebrekkige bevochtigingvan het oogoppervlak.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

THILO-TEARS is een gel tegen uitdroging van het oog (bevat carbomeer).
Het wordt gebruikt voor de behandeling van:
· droge ogen
· alle aandoeningen die gepaard gaan met onvoldoende of gebrekkige bevochtiging
van het oogoppervlak.
Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
U kunt één of meerdere van de volgende effecten in uw ogen ondervinden:
· roodheid van het oog
· roodheid van de oogleden
· oogirritatie
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in THILO-TEARS?
· De werkzame stof in THILO-TEARS is carbomeer (3 mg/g).
· De andere stoffen in THILO-TEARS zijn sorbitol, benzalkoniumchloride,
natriumhydroxide en gezuiverd water tot 1 g.

Hoe ziet THILO-TEARS eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
THILO-TEARS ooggel wordt geleverd in een laminaat tube van 10 g met een schroefdop.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u THILO-TEARS niet gebruiken?
· U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen
kunt u vinden onder rubriek 6.
· Draag geen contactlenzen (harde of zachte) tijdens de behandeling met THILOTEARS.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met THILO-TEARS?
· Gebruik THILO-TEARS uitsluitend in uw ogen.
· Als tekenen van een allergische reactie optreden (zoals roodheid van het oog of
de oogleden), stop dan met de behandeling en raadpleeg uw arts.
· Als u andere geneesmiddelen gebruikt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog
andere geneesmiddelen?” te lezen.
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u THILO-TEARS gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Als u nog andere oogproducten gebruikt, moet u ongeveer 15 minuten wachten tussen elke
toediening.
Gebruikt u naast THILO-TEARS nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat
gebruiken? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Eten en drinken heeft geen invloed op uw behandeling.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u na het gebruik van THILO-TEARS een tijdje wazig ziet, rijd dan niet en bedien geen
machines totdat uw zicht weer helder is.
THILO-TEARS bevat benzalkoniumchloride
Het bewaarmiddel in THILO-TEARS (benzalkoniumchloride)  kan oogirritatie veroorzaken en
zachte contactlenzen doen verkleuren.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Thilotears
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Ogen Behandelende oogpreparaten
Type oogproducten Bevochtigend/kunsttranen
Keyword Bevochtigend, Droge ogen
Generisch middel? not available
Steriel? available
Zonder parabenen? available
Zonder benzalkoniumchloride? not available
Zonder EDTA? available

Thilo-Tears ooggel is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.