085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Chat met ons

Troc Tabletten 40 stuks

Tabletten 40 stuks
6,50
Op voorraad
6,50
Geneesmiddel op basis van paracetamol en acetylsalicylzuur, in combinatie met coffeïne, ter bestrijding van pijn en koorts. In de vorm van tabletten.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

- Pijnstillend en koortswerend middel.
- Het is aangewezen voor de verlichting van koorts en van milde tot matige pijn bij hoofdpijn en
tandpijn.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Troc bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Dit geneesmiddel bevat acetylsalicylzuur en kan bij allergiegevoelige personen
overgevoeligheidsreacties veroorzaken.
- Bij gevoelige personen en ook bij gebruik van hoge doseringen kan een aantasting van de
maagwand optreden. Dit wordt gekenmerkt door pijn in de buik (abdominale pijnen),
maagzweren en bloedingen van maag en bovenste darm.
- Acetylsalicylzuur verlengt de bloedingstijd: dit effect houdt aan gedurende 4 tot 8 dagen na de
laatste inname van acetylsalicylzuur.
- Hoge doses kunnen oorsuizingen, misselijkheid, braken en hoofdpijn veroorzaken.
- Langdurige inname van hoge doses is schadelijk voor de lever en de nieren.
- In zeer zeldzame gevallen kunnen hartkloppingen optreden.
- Indien bij kinderen jonger dan 12 jaar met koorts van vermoedelijk virale oorsprong,
bewustzijnsstoornissen of hevig braken optreedt na inname van acetylsalicylzuur, dient het
gebruik van dit geneesmiddel onmiddellijk gestaakt te worden en dient er een arts te worden
geraadpleegd. Het zou dan namelijk kunnen gaan om het syndroom van Reye (een zeer zeldzame
maar soms fatale aandoening die vooral aan de hersenen en de lever schade kan veroorzaken en
waarvoor steeds een onmiddellijke behandeling vereist is). Een direct oorzakelijk verband met de
inname van geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur is tot op heden niet met zekerheid
aangetoond.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Troc
- De werkzame stoffen in Troc zijn : acetylsalicylzuur DC 200 mg, paracetamol 90% DC 200 mg,
coffeïne-anhydraat 50 mg.
- De andere stoffen in Troc zijn : microkristallijne cellulose, colloïdaal siliciumdioxide,
stearinezuur.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Troc niet gebruiken
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. 
- Bij maagzweren en darmzweren.
- Bij gekende overgevoeligheid voor salicylaten of ontstekingswerende geneesmiddelen, voor
fenacetine of voor één van de andere bestanddelen van Troc.
- Bij afwijkingen in de bloedstolling of als er een gevaar bestaat dat bloedingen kunnen optreden.
- Bij een tekort aan vitamine K en bij patiënten die behandeld worden met geneesmiddelen, die de
bloedstolling vertragen.
- Bij ernstige stoornis van de nieren of matige leverproblemen.
- Tijdens de eerste 3 maanden en het 3de trimester van de zwangerschap (zie ook rubriek
“Zwangerschap en borstvoeding”).
- Bij kinderen jonger dan 12 jaar zonder medisch toezicht.
- In geval van gelijktijdig gebruik bij doses van 15 mg of meer per week van methotrexaat
(ontstekingsremmend geneesmiddel), zie ook rubriek “Gebruik met andere geneesmiddelen”.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Troc
- Als u in het verleden geleden hebt aan maagzweren of darmzweren of aan een andere aandoening
van de spijsvertering met risico op bloedingen.
- Bij astmapatiënten.
- Bij patiënten, die behandeld worden met geneesmiddelen, die de bloedstolling beïnvloeden.
- Bij oudere personen.
- Indien bij kinderen jonger dan 12 jaar met koorts van vermoedelijk virale oorsprong,
bewustzijnsstoornissen of hevig braken optreedt na inname van acetylsalicylzuur, dient het
gebruik van dit geneesmiddel onmiddellijk gestaakt te worden en dient er een arts te worden
geraadpleegd. Het zou dan namelijk kunnen gaan om het syndroom van Reye (een zeer zeldzame
maar soms fatale aandoening die vooral aan de hersenen en de lever schade kan veroorzaken en
waarvoor steeds een onmiddellijke behandeling vereist is). Een direct oorzakelijk verband met de
inname van geneesmiddelen op basis van acetylsalicylzuur is tot op heden niet met zekerheid
aangetoond.
- Bij jichtpatiënten: mogelijkheid op het uitlokken van een jichtaanval.
- De aanwezigheid van coffeïne (= cafeïne) kan gewenning in de hand werken.
- Maag- en darmbloedingen en/of maagzweren en maagperforaties kunnen op elk ogenblik
voorkomen tijdens de behandeling zonder voorafgaande symptomen of voorvallen in het
verleden. Het relatieve risico is hoger bij oudere patiënten, patiënten met een laag
lichaamsgewicht en patiënten behandeld met antistollings- of antibloedplaatjesmiddelen (zie
rubriek “Gebruik met andere geneesmiddelen”). Stop de behandeling onmiddellijk in geval van
optreden van maag- en darmbloedingen.
- Gezien het bloedverdunnend effect van aspirine moeten patiënten gewaarschuwd worden
betreffende het risico op bloedingen tijdens een chirurgische ingreep, zelfs kleine chirurgische
ingrepen (zoals het trekken van een tand).

Gelijktijdige toediening van ontstekingswerende geneesmiddelen vermijden.
Dit geneesmiddel niet langdurig gebruiken, vermits men een chronische ziekte van de nieren door
deze combinatie nooit met zekerheid heeft kunnen uitsluiten.
Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek "Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen" te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Troc nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan
uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.
- Mogelijke versterking bij gelijktijdige inname van anti- vitamine K, heparine, thrombolytica,
pentoxyfylline en coumarine antistollingsmiddelen. Er is een verhoogd risico op bloedingen,
vooral in het maag- en darmkanaal.
- Versterkt effect bij gelijktijdige inname met hypoglycemierende sulfonamiden (middel tegen
diabetes).
- Toegenomen giftigheid (toxiciteit) van methotrexaat (onstekingsremmend geneesmiddel).
- Gelijktijdige toediening van ontstekingswerende geneesmiddelen vermijden.
- Acetylsalicylzuur vermindert de werking van middelen die de urinezuuruitscheiding door de
nieren bevorderen.
- Het risico op leververgiftiging (intoxicatie) neemt toe met gelijktijdige inname van alcohol en
barbituraten (bestanddeel in slaap- en kalmeermiddelen).
- Paracetamol kan in sommige gevallen de metingen van de bloedsuikerspiegel verstoren.

Waarop moet u letten met eten en drinken
Gelijktijdig gebruik van alcohol wordt afgeraden.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Alhoewel bij de mens geen ongunstige effecten op de foetus werden waargenomen na de toediening
van één van de bestanddelen van Troc wordt voorzichtigheid aangeraden en wordt dit geneesmiddel
best niet ingenomen tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap. Op het einde van de
zwangerschap wordt acetylsalicylzuur best niet ingenomen, aangezien het de arbeid kan verlengen en
de bevalling kan vertragen.
De bestanddelen van Troc komen in de moedermelk terecht en worden dus ingenomen door de
zuigeling.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in Troc waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Troc
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Acetylsalicylzuur, Coffeïne, Paracetamol
Keyword Griep, Hoofdpijn, Koorts
Geschikt voor gevoelige maag? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Troc is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.