Tusso Rhinathiol kinderen Siroop 125ml

6,12
6,12
Op voorraad
Geneesmiddel voor een prikkelende,niet-productieve hoest in de vorm van een siroop.Voor kinderen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Tusso Rhinathiol is een antihoestmiddel.
Tusso Rhinathiol is aangewezen bij de symptomatische behandeling van een hinderlijke, nietproductieve
hoest (droge prikkelhoest, kriebelhoest).
Het is belangrijk dat u de behandeling stopt zodra uw symptomen verdwenen zijn.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Tusso Rhinathiol bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

De volgende symptomen kunnen optreden:
Spijsverteringsstelsel:
Constipatie, misselijkheid, braken.

Zenuwstelsel:
Duizeligheid, slaperigheid, verwijding van de pupil (mydriasis).

Allergische reacties:
Allergische huidreacties, en zeldzamer: ademhalingsproblemen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Tusso Rhinathiol?
TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop :
- De werkzame stof is dextromethorfan hydrobromide.
- De andere stoffen zijn: natriumbenzoaat, abrikozen aroma, monohydrisch citroenzuur,
suikersiroop en gezuiverd water.
Elk maatbekertje bevat 15 mg dextromethorfan hydrobromide en 8,7 g suiker.

TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten :
- De werkzame stof is dextromethorfan hydrobromide. Elke tablet bevat 10 mg
dextromethorfan hydrobromide.
- De andere stoffen zijn: vloeibare glucose, monohydrisch citroenzuur, pectoralis aroma en
saccharose.

TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop :
- De werkzame stof is dextromethorfan hydrobromide.
- De andere stoffen zijn: natriumbenzoaat, bananen aroma, monohydrisch citroenzuur,
suikersiroop en gezuiverd water.
Elke maatlepel (5 ml) bevat 5 mg dextromethorfan hydrobromide en 4 g suiker.

Hoe ziet Tusso Rhinathiol eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
TUSSO RHINATHIOL 1,33 mg/ml siroop :
Siroop voor oraal gebruik.
Glazen fles van 200 ml met plastieken maatbekertje.

TUSSO RHINATHIOL 10 mg zuigtabletten :
Verpakking van 24, 36 en 44 zuigtabletten in blisterverpakking.

TUSSO RHINATHIOL 1 mg/ml siroop :
Siroop voor oraal gebruik.
Glazen fles van 125 ml met plastieken maatlepel.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Tusso Rhinathiol niet gebruiken?
- In geval van ademhalingsinsufficiëntie (ademhaling waarbij de longen onvoldoende
werken).
- Als u of uw kind bepaalde geneesmiddelen tegen depressie inneemt (MAO-remmers).
- U bent of uw kind is allergisch voor een van de stoffen die in Tusso Rhinathiol zitten.
- In geval van astmatische hoest.
- Als u borstvoeding geeft.
- Geef Tusso Rhinathiol 1,33 mg/ml siroop niet aan kinderen jonger dan 15 jaar.

- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker.
- Geef Tusso Rhinathiol 10 mg zuigtabletten en Tusso Rhinathiol 1 mg/ml siroop niet aan
kinderen jonger dan 6 jaar.


Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Tusso Rhinathiol?
- Gebruik dit geneesmiddel enkel zoals beschreven in deze bijsluiter. Overschrijd de
aanbevolen dosis niet. Er zijn meldingen van dextromethorfanmisbruik gekend,
waaronder ook gevallen bij kinderen en adolescenten.
- Als u of uw kind lijdt aan een ernstig verminderde nier- en/of leverfunctie. In dit geval
moet de dosering verlaagd worden. Raadpleeg uw arts vooraleer u Tusso Rhinathiol
gebruikt.
- Als u bejaard bent. De dosering moet in dit geval ook verlaagd worden. Raadpleeg uw arts
vooraleer u Tusso Rhinathiol gebruikt.
- Als u of uw kind suikerziekte (diabetes) heeft, omwille van het suikergehalte in dit
geneesmiddel (zie rubriek "Stoffen in Tusso Rhinathiol waarmee u rekening moet
houden").
- Indien uw hoest na 5 dagen behandeling blijft aanhouden, raadpleeg dan uw arts.
Een diepzittende hoest (productieve hoest) is een essentieel element van de verdediging van
de luchtwegen en de longen en mag niet onderdrukt worden.

Een diepzittende hoest (productieve hoest) is een essentieel element van de verdediging van
de luchtwegen en de longen en mag niet onderdrukt worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Tusso Rhinathiol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden
gedaan? Vertel dat dan aan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u
geen voorschrift voor nodig heeft.
- Gebruik Tusso Rhinathiol niet in combinatie met een MAO-remmer (geneesmiddel tegen
depressie).
- Het gebruik van Tusso Rhinathiol in combinatie met geneesmiddelen die het centraal
zenuwstelsel onderdrukken, wordt afgeraden. In geval van twijfel, raadpleeg uw arts of
apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
De inname van alcoholische dranken tijdens de behandeling wordt afgeraden.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met
uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap:
Uit voorzichtigheid wordt het gebruik van Tusso Rhinathiol tijdens de zwangerschap
afgeraden.
Borstvoeding:
Gebruik Tusso Rhinathiol niet tijdens de borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Risico op slaperigheid en duizeligheid kan optreden. Hierdoor kan de bekwaamheid om een
voertuig te besturen of machines te bedienen verminderen. Dit gevaar neemt toe in combinatie
met alcohol.

Stoffen in Tusso Rhinathiol waarmee u rekening moet houden
Tusso Rhinathiol bevat suiker. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet
verdraagt, neem dan contact op met uw arts vooraleer u dit geneesmiddel inneemt.
Tusso Rhinathiol 1,33 mg/ml siroop bevat 8,7 g suiker per maatbekertje, voorzichtigheid is
geboden bij patiënten met diabetes mellitus. Tusso Rhinathiol 1 mg/ml siroop bevat 4 g suiker
per maatlepel (5 ml). Tusso Rhinathiol 10 mg zuigtabletten bevatten 1,34 g suiker per tablet.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Tusso rhinathiol
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 2 tot 12 jaar
Keyword Hoeststillend, Kind, Prikkelhoest
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Tusso Rhinathiol kinderen is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.