085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Chat met ons

Ultra-K Drinkbare oplossing 200ml

Drinkbare oplossing 200ml
5,59
Op voorraad
5,59
Geneesmiddel op basis van Kaliumgluconaat. Oplossing voor orale inname.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Het geneesmiddel behoort bij de groep der kaliumzouten.
Het is aangewezen voor het herstellen van kaliumtekort dat voorkomt bij:
- een slechte (niet aangepaste) voeding;
- chronische diarree;
- kaliumverlies door een nierziekte (nierinsufficiëntie).
Opmerking:
De patiënten die het meest gevoelig zijn voor kaliumtekort zijn diegenen die tezelfdertijd een
behandeling met digitalis (geneesmiddel voor het hart) moeten volgen en producten moeten nemen ter
bevordering van de urineproductie.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Ultra-K bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.
- Spijsverteringsstoornissen: misselijkheid, maagkrampen en overgeven.
- Abnormale verhoging van het kaliumgehalte in het bloed (voornamelijk bij nierziekten), die een
gevoel van verwarring, lage bloeddruk en stoornissen in het hartritme veroorzaakt.
- Dit geneesmiddel bevat methylparahydroxybenzoaat (E218). Dit kan allergische reacties
veroorzaken (wellicht vertraagd) en uitzonderlijk benauwdheid door kramp van de spieren van
de luchtwegen (bronchospasme).
Dit geneesmiddel bevat de kleurstof Cochenille rood (E124). Dit kan allergische reacties
veroorzaken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Ultra-K?
- De werkzame stof in Ultra-K is kaliumgluconaat 4680 mg/15 ml (= 20 mEq K+ ionen).
- De andere stoffen in Ultra-K zijn methylparahydroxybenzoaat, citroenzuur monohydraat,
natriumsacharine, synthetisch Cherry Brandy aroma, cochenille rood, gezuiverd water voor 15 ml
drank.

Hoe ziet Ultra-K eruit en hoeveel zit er in een verpakking
Ultra-K is een geneesmiddel onder de vorm van een drank, verpakt in een fles met 200 ml of 1000 ml
oplossing.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Ultra-K niet gebruiken
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- Bij ernstige nierziekten.
- Bij ziekte van de bijnieren (ziekte van Addison).
- Bij inname van bepaalde geneesmiddelen ter bevordering van de urineproductie die het
kaliumgehalte in het bloed verhogen (kaliumsparende diuretica).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ultra-K
- Bij een oudere patiënt, die lijdt aan een ernstige nierziekte, mag Ultra-K slechts toegediend
worden onder toezicht van een geneesheer.
- Bloedonderzoeken moeten uitgevoerd worden om te vermijden dat het kaliumgehalte in het
bloed abnormaal stijgt.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen
Gebruikt u naast Ultra-K nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat
dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
Ultra-K en geneesmiddelen ter bevordering van de urineproductie die het kaliumgehalte in het bloed
verhogen (kaliumsparende diuretica), mogen niet tegelijkertijd toegediend worden.
Waarop moet u letten met eten en drinken
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Ultra-K zal slechts gebruikt worden in geval van noodzaak.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Stoffen in Ultra-K waarmee u rekening moet houden
Dit geneesmiddel bevat methylparahydroxybenzoaat (E218). Dit kan allergische reacties veroorzaken
(wellicht vertraagd) en uitzonderlijk benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen
(bronchospasme).
Dit geneesmiddel bevat de kleurstof Cochenille rood (E124). Dit kan allergische reacties veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Ultra
Aflevervorm Drinkbare oplossing
Type product Geneesmiddel
Type samenstellingen Aanvullend
Bevat Kalium
Doelgroep Kind, Man, Vrouw
Leeftijdscategorie Voor kinderen, Voor volwassenen
Smaak Kers
Keyword Kaliumtekort
Generisch middel? not available
Zonder suiker? available

Ultra-K is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.