085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Venoruton 1000mg Zakjes 30 stuks

Zakjes 30 stuks
24,10
Op voorraad
24,10
Geneesmiddel in de vorm van zakjes voor het behandelen van zware en gezwollen benen door een slechte bloedsomloop.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Toepassing

Aangewezen bij: de behandeling van oedeem van veneuze oorsprong in de benen en van symptomen die geassocieerd worden met chronische veneuze insufficiëntie (zware en pijnlijke benen, gezwollen benen ...); adjuverende behandeling van inwendige aambeien op korte termijn.

Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Venoruton is een geneesmiddel voor de behandeling van vochtophopingen (oedeem) in de benen
te wijten aan een slechte bloedsomloop en voor de behandeling van de symptomen van
aanhoudende verminderde doorstroming, zoals zware en pijnlijke benen en een gezwollen gevoel.
Venoruton is aangewezen voor de kortdurende behandeling van inwendige aambeien in
combinatie met andere geneesmiddelen.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Dosering

1000 mg rutosiden per dag.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Occasioneel werd melding gemaakt van lichte spijsverteringsproblemen (gas in de darmen,
diarree, maagpijn en -irritatie), lichte allergieën (huidreacties), hoofdpijn, flush (rode wangen),
duizeligheid, vermoeidheid en jeuk. Deze bijwerkingen verdwijnen snel na het stopzetten van de
behandeling.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter
staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
- De werkzame stof in dit middel is O-(b-hydroxyaethyl)-rutosidea (HR) 1000 mg.
- De andere stoffen in dit middel zijn: mannitol, natriumsaccharine en sinaasappelaroma.

Hoe ziet Venoruton eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Poeder voor drank, zakjes uit geplastificeerd aluminium, in verpakkingen van 4
(monsterverpakking), 14 of 30 zakjes.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
- Een goede levensstijl is de basis van de behandeling van bloedsomloopstoornissen.
- Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 3 maanden zonder uw arts te raadplegen.
- Als u vochtophopingen (oedeem) van de onderste ledematen als gevolg van
hartaandoeningen, aandoeningen van de nieren of de lever heeft, kunt u best geen Venoruton
gebruiken omdat het effect van Venoruton bij deze aandoeningen niet bewezen is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Venoruton nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap:
Zoals voor bijna alle geneesmiddelen, geldt ook voor Venoruton dat u het niet tijdens de eerste drie
maanden van de zwangerschap mag innemen zonder uw behandelende arts daarvan op de
hoogte te brengen.
Borstvoeding :
U mag Venoruton gedurende de borstvoeding innemen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Venoruton
Aflevervorm Zakjes
Type product Geneesmiddel
Hart- en bloedvaten Zware benen
Type vaatwandprobleem Zware benen
Keyword Behandelend, Zware benen
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder alcohol? available

Venoruton 1000mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.