085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Vibrocil Neusdruppels 15ml

Neusdruppels 15ml
6,45
Op voorraad
6,45
Geneesmiddel voor aandoeningen van de neus, in de vorm van een oplossing met druppelpipet. Voor de symptomatische behandeling van nasale congestie bij allergische rhinitis,sinusitis en bij neuschirurgie.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Vibrocil wordt gebruikt voor het verlichten van neusverstopping bij:
- seizoengebonden neusslijmvliesontsteking tengevolge van pollen van grassen, bomen, enzovoort (allergische rhinitis),
- niet-seizoengebonden neusslijmvliesontsteking tengevolge van huisstof, haren, pluimen, schimmels, enzovoort (allergische rhinitis),
- chronische niet-seizoensgebonden neusslijmvliesontsteking die het gevolg is van een verhoogde gevoeligheid van het neusslijmvlies voor bepaalde, met de lucht ingeademende stoffen (vasomotorische rhinitis),
- bijholteontsteking (sinusitis),
- voor- en na-operatieve verzorging in geval van nasale chirurgie.

Langdurig gebruik moet worden vermeden en het product mag in geen enkel geval een
onderhoudsbehandeling zijn.

Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing. Wanneer de
neusverstopping aanhoudt, kan dit geneesmiddel gebruikt worden.

Wordt uw klacht na 5 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw
arts.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.
Langdurig gebruik van Vibrocil kan oorzaak zijn van droogte van het neusslijmvlies.
Langdurig gebruik en misbruik kan oorzaak zijn van ontsteking van het neusslijmvlies.

Volgende symptomen zouden zich kunnen uiten:
· voor fenylefrine: een versnelling of een vertraging van het hartritme, een verhoging van de
bloeddruk op de vaatwand (arteriële bloeddruk) gepaard met hoofdpijn, braken en zeldzaam
hartkloppingen (palpitaties).
· voor dimetindeenmaleaat: slaperigheid, huiduitslag, mond- en luchtwegendroogheid.
Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Vibrocil?
- De werkzame stoffen in dit middel zijn: 0,25 mg dimetindeenmaleaat en 2,5 mg
fenylefrine.
- De andere stoffen in Vibrocil neusdruppels, oplossing en neusspray, oplossing zijn:
dinatriumfosfaat anhydrisch, sorbitol, lavendel hybrid. vlugolie, citroenzuurmonohydraat,
benzalkoniumchloride en gezuiverd water.
De andere stoffen in Vibrocil neusgel zijn: dinatriumfosfaat anhydrisch, sorbitol, lavendel
hybrid. vlugolie, citroenzuurmonohydraat, benzalkoniumchloride, hypromellose 2910 en
gezuiverd water.

Vibrocil bevat benzalkoniumchloride: zie rubriek ‘Vibrocil bevat’.

Hoe ziet Vibrocil eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Neusdruppels, oplossing: fles met 15 ml (28 druppels komen overeen met 1 ml).
Neusspray, oplossing: fles met 15 ml (voorbehouden voor volwassenen en kinderen ouder dan
6 jaar), één verstuiving komt overeen met 0,140 ml oplossing.
Neusgel: aluminium tube van 12 g (30 druppels stemmen overeen met 1 g gel).

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Vibrocil niet gebruiken?
-U bent allergisch voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
-Vibrocil niet gebruiken bij kinderen jonger dan 7 jaar.
-Vibrocil niet langer dan 3 tot 5 dagen gebruiken, zonder onderbreking.
-Wanneer het neusslijmvlies dunner wordt en verhardt (atrofische rhinitis).
-Bij een verhoogde druk in de oogbol (glaucoom) en/of toename van het volume van de prostaat, dient een arts te worden geraadpleegd alvorens het product te gebruiken.
-Niet gebruiken bij personen die behandeld worden met bepaalde antidepressiva (MAOremmers),
of bij wie de behandeling gestopt werd sinds minder dan 2 weken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Vibrocil?
-Wanneer dit product langer dan noodzakelijk gebruikt wordt, kan dit de ontsteking van het neusslijmvlies onderhouden.
-De aanbevolen dosis niet overschrijden.
-Gelijktijdig gebruik van alcohol, slaapmiddelen en/of kalmeermiddelen moet worden vermeden.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt. Gelieve dan ook de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’ te lezen.

Er wordt aanbevolen om eerst de neus te spoelen met een zoutoplossing. Wanneer de
neusverstopping aanhoudt, kan dit geneesmiddel gebruikt worden gedurende maximaal 5
opeenvolgende dagen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is,
of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Vibrocil nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?
Niet van toepassing.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denk u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
Zwangerschap
Het verdient aanbeveling Vibrocil niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, behalve op advies
van de arts.
Borstvoeding
Het verdient aanbeveling Vibrocil niet te gebruiken tijdens de periode van borstvoeding,
behalve op advies van de arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
In bepaalde omstandigheden kan slaperigheid optreden, die verergerd kan worden door
gelijktijdig gebruik van alcohol en/of andere middelen die op het centraal zenuwstelsel
inwerken.

Vibrocil bevat:
Benzalkoniumchloride: irriterend, kan huidreacties veroorzaken.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Vibrocil
Aflevervorm Neusdruppels
Type product Geneesmiddel
Type behandeling Behandelend
Type neusproblemen Allergie, Verkoudheid
Leeftijdscategorie Vanaf 7 jaar
Specifiek voor Neus, Sinus
Keyword Allergie, Sinusitis, Verkoudheid
Generisch middel? not available
Geschikt bij zwangerschap? not available
Toedieningswijze Nasaal

Vibrocil is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.