085/016 08 96

Ma - Vr9u - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Vicks Slijmhoest honing Siroop 180ml

Siroop 180ml
7,42
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
7,42
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel met honing voor een vastzittende hoest met slijmen, in de vorm van een siroop. Maakt de luchtwegen vrij.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Vicks Expectorant Honing wordt gebruikt bij symptomatische behandeling van recente aandoeningen van de
luchtwegen gepaard gaande met problemen bij opgeving van slijm.

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:
- Kinderen van 2 tot 6 jaar: het toedienen van dit geneesmiddel dient sterk beperkt te worden: 5ml niet meer dan 3 maal per dag. Neem niet meer dan 10ml per inname en maximaal 30ml per 24 uur.
- Kinderen van 6 tot 12 jaar: Neem 10ml 3 tot 4 maal per dag. Neem niet meer dan 15ml per inname en maximaal 60ml per 24 uur.
- Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: Neem 15ml 3 tot 4 maal per dag. Neem niet meer dan 30ml per inname en maximaal 120ml per 24 uur.

Toediening
:
De behandeling dient zo kort mogelijk gehouden te worden (maximaal 5 dagen). Vicks Expectorant Honing wordt via orale weg ingenomen. Goed schudden voor gebruik. Gebruik de bijgevoegde doseerbeker.


Wat te doen indien te veel gebruikt?

Wanneer u te veel van Vicks Expectorant Honing heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw
arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).

Symptomen bij volwassenen : misselijkheid, braken. Bij herhaalde overdosering kunnen nierstenen ontstaan.
Symptomen bij kinderen : misselijkheid, braken, een vertraagde hartslag, duizeligheid, een verlaagde bloeddruk.

Na overdosering met zeer hoge dosissen kan een verlamming van de ledenmaten ontstaan.


Wat te doen indien vergeten te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.


Wat te doen indien u stopt met gebruiken?

Niet van toepassing


Hoe bewaren?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket na “Exp”.
Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddelen kan Vicks Expectorant Honing bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Maagdarmstelselaandoeningen: braken, constipatie en misselijkheid.

Zenuwstelselaandoeningen: mogelijk lichte slaperigheid en duizeligheid, hoofdpijn.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in dit middel?
· De werkzame stof in dit middel is guaifenesine 13,33 mg/ml.
· De andere stoffen in dit middel zijn saccharose, propyleenglycol, ethanol 96% v/v, natriumcitraat,
carmellosenatrium, watervrij citroenzuur, macrogol 40 stearaat, ijzerhart aroma, honing-gember aroma,
natriumbenzoaat, polyethyleenoxide, natriumsaccharine, levomenthol, gedemineraliseerd water

Hoe ziet dit middel eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Vicks Expectorant Honing is een gelachtige gele siroop die wordt verkocht in een geelbruine glazen fles van 100, 120,
150, 180, 220 of 240ml met kinderveilige sluiting en doseerbeker. Niet alle verpakkingen zijn op de markt.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
· U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
· Als uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
· Als u aan porfyrie lijdt.
· Als uw kind jonger dan 2 jaar is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

· Als u diabetes heeft, moet u met het suikergehalte (5,55g per 15ml) voorzichtig zijn.
· U mag dit geneesmiddel niet meer dan 4 à 5 dagen innemen zonder een arts te raadplegen. Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt in geval van blijvende of chronische hoest zoals die voorkomt bij roken, astma, chronische ontsteking van de bronchi of longemfyseem (verlies van elasticiteit van het longweefsel, gepaard gaande met kortademigheid).
· Dit geneesmiddel bevat 5 vol% ethanol (alcohol), d.w.z. tot 640mg per 15ml dosis, hetgeen overeenkomt met 15ml bier, 6,3ml wijn per dosis van 15ml. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.
· Kinderen jonger dan 6 jaar mogen dit geneesmiddel niet gelijktijdig innemen met andere geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid. Neem contact op met uw apotheker of arts voor bijkomend advies.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Gedurende de eerste drie maanden van een zwangerschap, mag u Vicks Expectorant Honing niet innemen.
Wanneer u borstvoeding geeft, mag u Vicks Expectorant Honing niet innemen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vicks Expectorant Honing kan slaperigheid en duizeligheid bij u veroorzaken. Als u last heeft van slaperigheid en duizeligheid bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines .

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
· Dit geneesmiddel bevat 640mg ethanol (alcohol) per 15ml siroop, gelijkgesteld aan 15ml bier of 6,3ml wijn per dosis van 15ml. Schadelijk bij alcoholisme. Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met een leveraandoening of epilepsie.
· Dit geneesmiddel bevat 1,3mmol (of 30mg) natrium per dosis van 15ml. Opgelet dus als u een zoutarm dieet volgt.
· Indien u arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel neemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Vicks
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Hoest met slijmen
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar, 2 tot 12 jaar
Keyword Honing, Slijmen, Vastzittende hoest
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Vicks Slijmhoest honing is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.