085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Vicks VapoSyrup Antitussif Siroop 180ml

Siroop 180ml
6,99
Op voorraad
6,99
Geneesmiddel met honing voor een prikkelende,niet-productieve hoest in de vorm van een siroop.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Vicks VapoSyrup Antitussif met honing behoort tot de groep geneesmiddelen van de niet-narcotische antitussiva.
Vicks VapoSyrup Antitussif met honing wordt gebruikt bij symptomatische behandeling van niet productieve hinderlijke droge- en kriebelhoest.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Vicks VapoSyrup Antitussif met honing bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Aandoeningen van het maagdarmstelsel: braken, constipatie, misselijkheid
Aandoeningen van het zenuwstelsel: slaperigheid en duizeligheid
Aandoeningen van het oog: pupilverwijding
Aandoeningen van de huid of de onderhuid: huiduitslag, jeuk, netelroos, plaatselijk oedeem van de keel
Aandoeningen van het ademhalingsstelsel: bronchospasme (benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen)
Psychische stoornissen: verlies van elk duidelijke en precies denkvermogen en grote zenuwachtigheid

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat Vicks VapoSyrup Antitussif met honing
Het werkzame bestanddeel is dextromethorfan hydrobromide 1,33 mg/ml.
De andere bestanddelen zijn sucrose, propyleenglycol, ethanol 96% v/v, natriumcitraat, watervrij citroenzuur,
natriumcarboxymethylcellulose, polyethyleenoxide, honing aroma (propyleenglycol, honing, honing aroma, caramel),
methoxypropaandiol, polyxyl 40 stearaat, natriumbenzoaat, ijzerhart aroma, gedemineraliseerd water.

Hoe ziet Vicks VapoSyrup Antitussif met honing er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Vicks VapoSyrup Antitussif met honing is een honingkleurige siroop in een geelbruine ondoorzichtige glazen fles van 120, 180 of 250 ml met kinderveilige sluiting en doseerbeker. Niet alle verpakkingen zijn op de markt.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Gebruik Vicks VapoSyrup Antitussif met honing niet
· Als u overgevoelig bent voor dextromethorphan of voor één van de andere bestanddelen van Vicks VapoSyrup Antitussif met honing.
· Als u astmatische hoest of ademhalingsinsufficiëntie heeft vermits het behoud van de hoestreflex in deze gevallen noodzakelijk is om verstopping van de ademhalingswegen te voorkomen.
· Als u bent behandeld met antidepressiva van het type M.A.O. (mono-amino-oxidase)-remmers, m.a.w. met
geneesmiddelen die fenelzine en moclobemide bevatten.

Wees extra voorzichtig met Vicks VapoSyrup Antitussif met honing
· Als u ernstige leverinsufficiëntie heeft of u bent een oudere patiënt, dan moet de oorspronkelijk aanbevolen doses worden verminderd.
· Als u diabetes heeft, moet u met het suikergehalte (5,55 g per 15 ml) voorzichtig zijn.
· Als u een leveraandoening heeft of lijdt aan epilepsie of alcoholisme want dit geneesmiddel bevat namelijk 0,6308 g ethanol (alcohol) per 15 ml siroop, gelijkgesteld aan 21,42 ml bier of 6,25 ml wijn.
· Als u nog andere geneesmiddelen neemt, lees dan ook de rubriek “Gebruik met andere geneesmiddelen”.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Niet samen gebruiken met:
· antidepressiva van het type M.A.O. (mono-amino-oxidase)-remmers m.a.w. met geneesmiddelen die
fenelzine en moclobemide bevatten.
· sedativa want die versterken de slaperigheid bij het gebruik van dextromethorfan.
· geneesmiddelen gemetaboliseert door cytochroom CYP 2D6 m.a.w. met geneesmiddelen die fluoxetine,
paroxetine, sertraline, fluvoxamine, amiodarone, quinidine en haloperidol bevatten.
Gebruik van Vicks VapoSyrup Antitussif met honing met voedsel en drank
Neem nooit Vicks VapoSyrup Antitussif met honing in samen met alcohol.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Wanneer u zwanger bent of wanneer u borstvoeding geeft, mag u Vicks VapoSyrup Antitussif met honing niet innemen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Vicks VapoSyrup Antitussif met honing kan slaperigheid en duizeligheid bij u veroorzaken. Als u last heeft van slaperigheid en duizeligheid bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines .

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Vicks VapoSyrup Antitussif met honing

Alcohol is een bestanddeel van deze siroop (0,6308g ethanol per 15ml siroop gelijkgesteld aan 21,42 ml bier of 6,25 ml wijn), opgelet dus voor kinderen, mensen met leveraandoeningen, epilepsie, alcoholisme, als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
Indien u arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Vicks
Aflevervorm Siroop
Type product Geneesmiddel
Type hoest Droge hoest
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Keyword Hoeststillend, Honing, Prikkelhoest
Generisch middel? not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder suiker? not available

Vicks VapoSyrup Antitussif is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.