Ucemine PP 100mg Tabletten 50 stuks

Geneesmiddel op basis van VIT PP (nicotinamide of VIT B3). In de vorm van tabletten. Is aangewezen voor de behandeling van huid-, spijsverterings--en zenuwstoornissen die te wijten zijn aan een tekort aanvitamine PP.

4,41
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel voor 19:00, morgen geleverd

geregistreerd product
Ucemine PP bevat vitamine PP (nicotinamide) en is aangewezen voor de behandeling
van huid-, spijsverterings- en zenuwstoornissen die te wijten zijn aan een tekort aan
vitamine PP of aan een verstoring van het metabolisme van het aminozuur tryptofaan.
Een gevarieerde en evenwichtige voeding is noodzakelijk om hypovitaminosen
(toestand van vitaminetekort) te vermijden.
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken.

Bijwerkingen zijn ingedeeld volgens orgaansysteem met evaluatie van de frequentie:
zeer vaak (≥ 1/10), vaak (≥ 1/100, < 1/10), soms (≥ 1/1000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, <
1/1000), zeer zelden (<1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden
bepaald).

Onderzoeken (zelden): stijging van de fosfatasen en transaminasen.
Zenuwstelselaandoeningen (soms): hoofdpijn.
Oogaandoeningen (zelden): gezichtsstoornissen.
Maagdarmstelselaandoeningen (soms): diarree, misselijkheid, braken.
Huid- en onderhuidaandoeningen (zelden): huiduitslag.
Voedings- en stofwisselingsstoornissen (zelden): verminderde eetlust, stijging van het
glucosegehalte in het bloed.
Bloedvataandoeningen (zelden): vaatverwijding.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze
bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Welke stoffen zitten er in Ucemine PP?
* De werkzame stof in dit middel is nicotinamide (of vitamine B3 of vitamine PP).
* De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel, calciumstearaat, polyvidon en talk.

Hoe ziet Ucemine PP eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ucemine PP zijn witte, ronde tabletten voor oraal gebruik die aan beide zijden plat zijn.
Ze zijn verkrijgbaar in PVC/aluminium blisterverpakkingen in dozen van 20, 50 en 100
tabletten.
Wanneer mag u Ucemine PP niet innemen?
- U bent allergisch voor de werkzame stof (vitamine PP, ook nicotinamide of vitamine B3
genoemd) of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten.
- als u een actieve maagzweer of een leverziekte heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Ucemine PP?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Ucemine PP inneemt:
1* als u geelzucht of een leverziekte heeft gehad.
2* als u een maagzweer heeft gehad.
3* als u suikerziekte of jicht heeft.
4* als u galblaasproblemen heeft.
Opvolging van de plasmaspiegels van urinezuur is aanbevolen.

Kinderen
Niet van toepassing.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Ucemine PP nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan
of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen?
Vertel dat dan uw arts of apotheker.
· De inname van vitamine PP moet verhoogd worden in geval van een tekort aan
vitamine B6.
· Het gebruik van geneesmiddelen op basis van isoniazide (behandeling van
tuberculose) kan een tekort aan nicotinezuur veroorzaken.

Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
· Vitamine PP mag niet ingenomen worden tijdens de zwangerschap omdat een te grote
inname afwijkingen bij de foetus kan veroorzaken, tenzij op medisch advies.
· Wegens onvoldoende gegevens magUcemine PP niet tijdens de periode van
borstvoeding worden ingenomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Rijd niet en gebruik geen gereedschap of machines als er bij u gezichtsstoornissen optreden.
Merk Ucemine
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Supplementen bescherming tegen de zon Voorbereiden op de zon
Supplementen voor de huid Bescherming tegen de zon
Type samenstellingen Aanvullend
Bevat Vitamine B3
Doelgroep Man, Vrouw
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Smaak Zonder smaak
Generisch middel? not available
Zonder suiker? available

Ucemine PP 100mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.