085/016 08 96

Ma - Vr9u30 - 18u

Momenteel niet bereikbaar

Voltaren Emulgel Forte 2% Pi-Pharma Gel 100g

Gel 100g
23,99
Op voorraad
23,99
Medicijn op basis van diclofenac, in de vorm van een gel. Voor de uitwendige behandeling van gewrichtsontstekingen of spierontstekingen die ontstaan zijn door een verwonding of door reumapijnen. Voor volwassenen.
Beschrijving Toon meer>> <<Toon minder

Voltaren Emulgel Forte kan gebruikt worden bij volwassenen en adolescenten van 14 jaar en ouder: voor de plaatselijke behandeling van ontsteking na kwetsuren van pezen, gewrichtsbanden, spieren en gewrichten. Het verlicht snel de (matige tot sterke) pijn, verbetert de beweeglijkheid en helpt het terugwinnen van een normaal functioneren. Voltaren Emulgel Forte kan gebruikt worden bij volwassenen (18 jaar en ouder) voor sommige vormen van reuma (behoort tot de bevoegdheid van de arts).

Hoe gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Breng de gel om de 12 uren (bij voorkeur ’s morgens en ’s avonds) aan op de pijnlijke plek.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Bijwerkingen omvatten milde en voorbijgaande reacties op de plaats van aanbrengen. In heel zeldzame gevallen kunnen allergische reacties optreden. Als u één van de volgende tekenen van allergie vertoont, STOP dan het gebruik van Voltaren Emulgel Forte en raadpleeg onmiddellijk een arts of apotheker:
• Huiduitslag met blaarvorming; netelroos (kan voorkomen bij 1 tot 10 personen op 10. 000).
• Piepende ademhaling, kortademigheid of een gevoel van benauwdheid in de borstkas (astma) (kan voorkomen bij minder dan 1 persoon op 10. 000).
• Zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel (kan voorkomen bij minder dan 1persoon op 10 .000).
Infecties en parasitaire aandoeningen:
Zeer zelden: huiduitslag gepaard gaand met de vorming van puisten
Immuunsysteemaandoeningen:
Zeer zelden: lokale (waaronder netelroos) en algemene overgevoeligheidsreacties (angioneurotisch oedeem, bronchospasmen)
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:
Zeer zelden: astma
Huid- en onderhuidaandoeningen:
Vaak: huiduitslag, eczeem, roodheid, huidontsteking, jeuk
Zelden: huidontsteking met blaarvorming
Zeer zelden: lichtovergevoeligheid
Na langdurig gebruik op grote huidoppervlakten, kan men het risico van verschijning van volgende algemene bijwerkingen niet uitsluiten:
Maagdarmstelselaandoeningen:
Niet bekend: maagpijn, misselijkheid en braken, diarree, maag- en darmzweer, zwarte stoelgang
Zenuwstelselaandoeningen:
Niet bekend: hoofdpijn, duizeligheid
Zeer zelden: vermoeidheid, slapeloosheid, prikkelbaarheid
Lever- en galaandoeningen:
Niet bekend: stijging van bepaalde enzymen (transaminasen)
Zeer zelden: geelzucht, leverontsteking
Nier- en urinewegaandoeningen:
Zeer zelden: bepaalde nieraandoeningen (nierinsufficiëntie en nefrotisch syndroom)
Hartaandoeningen:
Niet bekend: vochtophoping (perifeer oedeem) en aanvallen van hoge bloeddruk
Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
Zeer zeldzame gevallen van ernstige bloedafwijkingen
Algemene aandoeningen:
Niet bekend: gevoel van onwelzijn.Zeer zeldzame gevallen van ernstige bloedafwijkingenAlgemene aandoeningen:Niet bekend: gevoel van onwelzijn

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

De werkzame stof in dit middel is diclofenac diethylamine. Elke gram gel bevat 23,2 mgdiclofenac diethylamine, overeenkomend met 20 mg natriumdiclofenac (2%). De andere stoffen in dit middel zijn butylhydroxytolueen, carbomeer, cocoylcaprylocapraat,diethylamine, isopropylalcohol, vloeibare paraffine, macrogolcetostearylether, oleylalcohol, propyleenglycol, parfum eucalyptus sting en gezuiverd water.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.
• Enkel aanbrengen op een intacte huid. Gebruik Voltaren Emulgel Forte NIET op huidaandoeningen zoals snijwonden, open wonden of op een huid met uitslag of eczeem. Stopde behandeling als er huiduitslag optreedt na aanbrengen van het geneesmiddel.
• Niet aanbrengen op grote huidoppervlakken of gedurende een langere periode, tenzij onder medisch advies.
• Voltaren Emulgel Forte is enkel bedoeld voor uitwendig gebruik. Gebruik het niet in de mond en slik het niet in. Was de handen na gebruik. Wees voorzichtig zodat er geen Voltaren Emulgel Forte in de ogen terecht komt. Als dit toch gebeurt, spoel de ogen dan goed met helder water.
Raadpleeg uw arts of apotheker als enig ongemak blijft voortduren.
• Een beugel of steunverband, zoals vaak gebruikt wordt bij kwetsuren zoals verstuikingen, kan gebruikt worden, maar breng Voltaren Emulgel Forte niet aan onder luchtdichte (plastic)verbanden.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Voltaren
Aflevervorm Gel
Type product Geneesmiddel
Effect Ontstekingsremmend, Ontzwellend, Pijnstillend
Bevat Natriumdiclofenac
Aangewezen bij Kneuzing, Spierpijn, Verstuiking, Zwelling
Keyword Artrose, Gewrichtspijn, Ontstoken, Pijn, Spieren
Geeft warmte? not available

Voltaren Emulgel Forte 2% Pi-Pharma is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.