9,2 / 10
 • Diane de Jong-Kl uit HEMRIK schreef:
  zeer tevreden
  snelle levering
 • Marta uit Beverwijk schreef:
  Zeer tevreden
  Snele levering , zonder problemen , Alles netjes geregeld
 • Stephan uit Malden schreef:
  Zeer snelle en correcte levering.
  Top!

Wit kruis 50/500mg Tabletten 20 stuks

Geneesmiddel op basis van paracetamol, versterkt met coffeïne, ter bestrijding van pijn en koorts, in de vorm van tabletten.

2,34
Op voorraad
f product.view.content.addfavourite

Bestel voor 19:00, morgen geleverd

Farmacotherapeutische categorie: antipyretisch-analgetisch geneesmiddel
ATC-code: N02BE51
Symptomatische behandeling van koorts en pijnen.
Zoals alle geneesmiddelen kan WITTE KRUIS 500/50 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze
bijwerkingen krijgt.
Sommige ongewenste effecten kunnen voldoende reden zijn om de behandeling te onderbreken.
De frequentie van bijwerkingen is als volgt geclassificeerd:
· Zeer vaak (≥1/10)
· Vaak (≥1/100, <1/10)
· Soms (≥1/1000, <1/100)
· Zelden (≥1/10000, <1/1000)
· Zeer zelden (<1/10000)
Hartaandoeningen:
Zelden (≥1/10000, <1/1000): coffeïne kan tachycardie, hartkloppingen veroorzaken.
Bloed- en lymfestelselaandoeningen:
Zeer zelden (<1/10000): daling van bloedplaatjes, witte en rode bloedcellen
Zenuwstelselaandoeningen:
Zelden (≥1/10000, <1/1000): insomnia
Maagdarmstelselaandoeningen:
Zelden (≥1/10000, <1/1000): maagirritatie
Nier- en urinewegaandoeningen:
Zeer zelden (<1/10000): nierinsufficiëntie
Huid-en onderhuidaandoeningen:
Zelden (≥1/10000, <1/1000): huiduitslag, ernstige allergische reactie (bekend onder de naam « Quincke-oedeem »),
gekenmerkt door een plotse opzwelling van het aangezicht, de slijmvliezen, de nek, soms de keel, en gepaard gaande
met jeuk, oedeem op het niveau van het gezicht, van de hals, hypotensie, verhoogde gevoeligheid voor vreemde stoffen,
anafylaxie, erythema, rode huid, urticaria.
Zeer zelden (<1/10000): syndromen van Lyell en Stevens-Johnson
Lever- en galaandoeningen:
Zelden (≥1/10000, <1/1000): chronische hepatitis
De biologische tekens van levertoxiciteit kunnen worden versterkt door alcohol en door stoffen die de activiteit van de
levercellen stimuleren.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is
vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wat bevat WITTE KRUIS 500/50 mg
· De werkzame bestanddelen zijn paracetamol 500 mg en coffeïne 50 mg.
· De andere bestanddelen zijn: Povidone - Natrium amyloglycolaat - Lactose monohydraat – Natrium saccharine –
Colloïdaal watervrij silicium – Magnesium stearaat voor één tablet.

Hoe ziet WITTE KRUIS 500/50 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Doos met 20 tabletten van 500 mg paracetamol en 50 mg cafeïne per tablet, verpakt in blisterverpakking.
Gebruik WITTE KRUIS 500/50 mg niet:
· als u allergisch (overgevoelig) bent voor werkzame bestanddelen of voor één van de andere bestanddelen van
WITTE KRUIS 500/50 mg.
· als u een ernstige leverziekte hebt.

Wees extra voorzichtig met WITTE KRUIS 500/50 mg :
· Voorzichtigheid is geboden bij lichte leveraandoening,ernstige nieraandoening,van glucose 6 fosfaatdehydrogenase
deficiëntie en bij alcoholisme.
· Dit geneesmiddel bevat paracetamol. De voorgeschreven of aanbevolen doses niet overschrijden,noch de
behandelingsperiode verlengen. Als de symptomen aanhouden,raadpleeg dan uw behandelend arts.
· Als u reeds andere geneesmiddelen neemt, lees dan ook de rubriek «Gebruik met andere geneesmiddelen».
· Een bijzondere voorzichtigheid en een naleving van de aanbevolen posologie zijn noodzakelijk bij epileptische
kinderen die behandeld worden met barbituraten, phénytoïne, carbamazépine of lamotrigine.
Raadpleeg uw arts als een van hogergenoemde waarschuwingen op u van toepassing is of is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen:
· WITTE KRUIS 500/50 mg niet gebruiken met barbituraten.
· Bij behandeling met acetylsalicylzuur of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen,
metoclopramide, cholestyramine, actieve kool, diflunisal, sympathomimetica, thyroxine en theofylline, eerst de arts
raadplegen voor inname van WITTE KRUIS 500/50 mg.
· Paracetamol kan storingen veroorzaken in de glycemiemeting en in de plasmadosering van urinezuur.
· Het bloedingsrisico is verhoogd bij gelijktijdige inname van orale stollingsremmers.
· Inname van meer dan 2 g (of 4 tabletten) paracetamol per dag gedurende een lange periode kan het bloedingsrisico
verhogen. Raadpleeg uw arts.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor
geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Voedsel en drank:
WITTE KRUIS 500/50 mg niet gebruiken met alcoholhoudende dranken.

Zwangerschap en borstvoeding:
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
De WITTE KRUIS 500/50 mg tabletten mogen tijdens zwangerschap en borstvoeding worden ingenomen, zij het
gedurende een zo kort mogelijke periode.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Niet van toepassing.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van WITTE KRUIS 500/50 mg :
Als u een suikerintolerantie hebt, moet u uw dokter contacteren alvorens dit medicament te nemen.


Merk Witkruis
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Leeftijdscategorie Vanaf 12 jaar
Werkzaam bestanddeel Coffeïne, Paracetamol
Generisch middel? not available
Geschikt voor gevoelige maag? available
Grote tabletten not available
Toedieningswijze Oraal
Zonder kleurstoffen? available
Zonder suiker? available

Wit kruis 50/500mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor u. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg dan uw huisarts.