085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30

Momenteel niet bereikbaar

Wolfs Glycerine suppo's voor volwassenen Zetpillen 100 stuks

Zetpillen 100 stuks
25,34
Op voorraad
25,34
Geneesmiddel in de vorm van zetpillen voor de behandeling van constipatie, werkt laxerend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

- Zetpil voor rectale toediening.
- Laxativum.
- Glycerine suppo’s Kela kunnen worden gebruikt teneinde tijdelijk een verlichting te verkrijgen
van een voorbijgaande darmverstopping.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Glycerine suppo’s Kela bijwerkingen veroorzaken, hoewel
niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Binnen iedere groep worden bijwerkingen gerangschikt naar afnemende ernst: Zeer
vaak(>1/10); vaak (>1/100, <1/10); soms (>1/1000, <1/100); zelden (>1/10000, <1/1000);
zeer zelden (<1/10000), met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen.

Maagdarmstelselaandoeningen
Soms: Glycerine kan bij bepaalde patiënten bij rectaal gebruik een branderig gevoel t.h.v. de
huid rondom de anus geven.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet
in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat Glycerine suppo’s Kela?
- Het werkzame bestanddeel is glcyerine 65%.
- De andere bestanddelen zijn gelatine en water.

Hoe ziet Glycerine suppo’s Kela er uit en wat is de inhoud van de verpakking?
Dozen met 10 en 100 zetpillen voor volwassenen of voor kinderen en baby’s.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

- Indien u een belemmering van de darmdoorgang heeft en buikpijn waarvan de oorzaak niet is
gekend;
- Bij acute opstoten van aambeien, anale kloven, bloederige ontsteking van het rectum;
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor glycerine of voor één van de andere bestanddelen
van Glycerine suppo’s Kela.

Wees extra voorzichtig met Glycerine suppo’s Kela

- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruik met andere
geneesmiddelen” te lezen.
- Uitsluitend rectaal gebruiken.
- Wanneer bij gebruik buikpijn of abnormale effecten worden waargenomen dient de arts te
worden geraadpleegd.
- Laxativa mogen niet langer gebruikt worden dan één week zonder advies van de arts.
- Herhaaldelijk gebruik van de glycerine suppo's is te vermijden bij chronische constipatie.
Deze kan best behandeld worden door aanpassing van het dieet en door wijzigingen van de
levensgewoonten.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing
is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen
Bij gelijktijdige inname van andere geneesmiddelen kan de opname van deze stoffen
verminderen.Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort
geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt
krijgen.

Gebruik van Glycerine suppo’s Kela met voedsel en drank
Niet van toepassing.

Zwangerschap en borstvoeding

Vermits de bestanddelen van glycerine suppo’s niet worden opgenomen, mogen glycerine
suppo’s gebruikt worden tijdens zwangerschap en borstvoedingsperiode.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid. Een effect
is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Glycerine suppo’s Kela
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Wolf
Aflevervorm Zetpillen
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Constipatie
Effect Laxerend, Stoelgangbevorderend
Leeftijdscategorie Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Glycerine
Keyword Laxerend, Obstipatie, Stoelgangbevorderend
Generisch middel? not available

Wolfs Glycerine suppo's voor volwassenen is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.