085/016 08 96

Ma - Vr9u - 17u30u (woensdag tot 17u)

Momenteel niet bereikbaar

Xylocaine 5% Zalf 35g

Zalf 35g
6,28
Op voorraad
6,28
Geneesmiddel op basis van xylocaïne in de vorm een zalf, werkt lokaal verdovend.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Xylocaine 5% is een lokaal verdovingsmiddel (anestheticum van de amide-groep).
Xylocaine 5% kan gebruikt worden:
- Om de pijn te verzachten tengevolge van schaafwonden, aambeien (hemorroïden), pijnlijke
tepels, acute gordelroos (zona), niet-opereerbare aandoeningen van de anus, van het rectum, enz.
- Als toepassing op de huid en op de slijmvliezen vóór pijnlijke diagnostische en therapeutische
ingrepen.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals elk geneesmiddel kan Xylocaine 5% bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te
maken.
Bijwerkingen van Xylocaine 5% zijn zeldzaam en zijn in de meeste gevallen het gevolg van een
overmatige dosis of een te snelle absorptie:
- Centraal zenuwstelsel: stimulatie en/of depressie, gekenmerkt door: nervositeit, duizeligheid,
gezichtsstoornissen en beven, gevolgd door slaperigheid, stuipen, bewustzijnsverlies en in
bepaalde gevallen ademhalingsstilstand.
- Cardiovasculair systeem: lage bloeddruk, onderdrukking van de hartspier, vertraagde hartslag en
in bepaalde gevallen hartstilstand. De belangrijkste risicogroepen zijn zeer gevoelige
individuen, patiënten met een verminderde leverfunctie, met een verzuring van het bloed
(acidose) en met epilepsie.
- In zeldzame gevallen kunnen reacties worden gezien tengevolge van overgevoeligheid,
aangeboren overgevoeligheid of een verminderde tolerantie bij de patiënt.
- In zeldzame gevallen (< 0,1%) leidt het gebruik van lokale verdovingsmiddelen tot allergische
reacties zoals huiduitslag, netelroos en vochtophoping (oedeem) (in de meest ernstige gevallen
gaande tot een ernstige allergische reactie (anafylactische shock)).
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem
dan contact op met uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Welke stoffen zitten er in Xylocaine 5%?
- De werkzame stof in Xylocaine 5% is lidocaïne. 1 g zalf bevat 50 mg lidocaïne.
- De andere stoffen in Xylocaine 5% zijn propyleenglycol, macrogol 1500, macrogol 3350 en
gezuiverd water.

Hoe ziet Xylocaine 5% eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Eén tube Xylocaine 5% bevat 35 g zalf.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Wanneer mag u Xylocaine 5% niet gebruiken?
- U bent allergisch voor lokale verdovingsmiddelen van dezelfde groep (anesthetica van de
amide-groep) of voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u
vinden onder punt 6.
- Op geïnfecteerde letsels.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Xylocaine 5%?
- De dosis moet worden aangepast bij kinderen die ouder dan 12 jaar zijn en minder dan 25 kg
wegen. De doses worden aangepast aan hun gewicht en toestand.
- De opname (absorptie) van Xylocaine vanuit wondoppervlakten en slijmvliezen is relatief hoog,
met name in delen van de longen (bronchiaalboom). Xylocaine 5% moet daarom met
voorzichtigheid gebruikt worden bij patiënten met beschadigde slijmvliezen.
- Bepaalde patiënten dienen van dichtbij gevolgd te worden:
- Patiënten die behandeld worden met medicijnen tegen een onregelmatig hartritme (anti-aritmica van
klasse III (b.v. amiodarone)).
- Uitgeputte of acuut zieke patiënten, patiënten met sepsis, ernstige leveraandoeningen of hartfalen.
- Als de keel verdoofd werd met Xylocaine 5% kunt u beter niet eten of drinken voordat de
verdoving is uitgewerkt. U kan zich anders verslikken of op uw tong bijten zolang de mondholte
nog verdoofd is.
- Als u nog andere geneesmiddelen neemt, gelieve ook de rubriek “Gebruikt u nog andere
geneesmiddelen?” te lezen.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in
het verleden is geweest.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?
Gebruikt u naast Xylocaine 5% nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel
dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig
heeft.
- Voorzichtigheid is geboden als u dit middel met andere lokale verdovingsmiddelen of met
substanties met een aan lokale anesthetica verwante structuur gebruikt, er bestaat gevaar op
vergiftiging bij gebruik van hoge doses Xylocaine 5%.
- Wees voorzichtig als u bepaalde lokale verdovingsmiddelen (lidocaïne) en middelen tegen
hartritmestoornissen (anti-aritmica van klasse III (bijvoorbeeld amiodarone)) gebruikt.
- Bepaalde geneesmiddelen tegen maagzuur of hoge bloeddruk (bijvoorbeeld cimetidine,
propranolol en nadolol) mogen gebruikt worden mits de behandeling met lidocaïne van korte
duur is en u zich aan de aanbevolen dosissen houdt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?
Als de keel verdoofd werd met Xylocaine 5% kunt u beter niet eten of drinken voordat de verdoving is
uitgewerkt. U kan zich anders verslikken of op uw tong bijten zolang de mondholte nog verdoofd is.

Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.
Zwangerschap
Indien u zwanger bent, moet u altijd heel voorzichtig zijn met het gebruik van medicijnen. Er zijn geen
aanwijzingen dat het gebruik van Xylocaine 5% schadelijk zou kunnen zijn tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding
Een van de werkzame stoffen in dit middel, lidocaïne, wordt via de moedermelk doorgegeven.
Het is weinig waarschijnlijk dat dit de zuigeling kan beïnvloeden.
Na gebruik moet u de zalf voor de volgende borstvoeding afwassen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Lokale verdovingsmiddelen kunnen de mentale functies licht beïnvloeden en de beweging en
coördinatie tijdelijk wijzigen. Dit effect hangt af van de dosis. Houd daar rekening mee als u wilt auto
rijden of machines wilt bedienen.

Stoffen in Xylocaine 5% waarmee u rekening moet houden
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Xylocaine
Aflevervorm Zalf
Type product Geneesmiddel
Effect Verdovend
Aangewezen bij Kleine ingrepen, Andere indicaties, Sonde, Stoma
Keyword Katheter, Lokaal verdovend, Stoma
Generisch middel? not available

Xylocaine 5% is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts. Geneesmiddelen mogen niet teruggenomen worden.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.

Meest gestelde vragen

over Xylocaine 5%

Xylocaïne zalf is een lokale pijnstillende zalf. De efficiëntie van de pijnstilling voor het plaatsen van een tattoo is onder andere afhankelijk van de grootte van de tattoo. Daarnaast is de pijnstilling beperkt in sterkte en tijd waardoor het plaatsen van een tattoo niet volledig pijnloos zal zijn. Daarnaast kan een pijnstillende zalf of crème een nadelige invloed hebben op de kwaliteit van je tattoo. 

Après application de Xylocaine 5% pommade sur les muqueuses buccales, l'effet débute dans les 30 secondes à 2 minutes.<br>Après application sur la muqueuse anale ou rectale, l'effet débute en général dans les 5 minutes.<br>La durée de l'analgésie en cas de douleur occasionnée par des brûlures est d'environ 4 heures.

Il est nécessaire d'attendre au moins 4 heurs avant une nouvelle application sur les muqueuses ou au niveau de la trachée et 8 heures pour les applications rectales ou sur des brûlures.

Open het chat venster

Heb je nog een andere vraag?

Ons team van experten staat voor je klaar.