085/016 08 96

Ma - Vr9u - 19u

Chat met ons

Yomesan 500mg Tabletten 4 stuks

Tabletten 4 stuks
6,29
Dit product is tijdelijk uitverkocht
Niet op voorraad
  • Weet als eerste wanneer het product weer op voorraad is
Geneesmiddel voor het behandelen en elimineren van wormen.
Wanneer gebruiken Toon meer>> <<Toon minder

Yomesan is een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij besmetting met lintwormen zoals:
Taenia saginata (gewone lintworm);
Taenia solium (varkenslintworm);
Diphyllobothrium latum (brede lintworm);
Hymenolepis nana (dwerglintworm).

Yomesan verdrijft lintwormen die zich in de darm bevinden. Een werking is niet te 
verwachten bij besmetting met de larven van de lintworm (cysticercose en echinococcose), 
daar deze larven zich in de weefsels buiten de darm bevinden.

Bijwerkingen Toon meer>> <<Toon minder

Zoals alle geneesmiddelen kan Yomesan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen 
deze bijwerkingen krijgt.

Zeer zelden werden lichte en voorbijgaande storingen in het maag-darmstelsel vastgesteld 
zoals braakneiging, misselijkheid, buikpijn.

In geïsoleerde gevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden zoals roodheid van de 
huid, jeuk en huiduitslag. 

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die 
niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Samenstelling Toon meer>> <<Toon minder

Wat bevat Yomesan 
• Het werkzaam bestanddeel is niclosamide. Eén tablet bevat 500 mg niclosamide.
• De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: talk, natriumlaurylsulfaat, povidone, 
vanilline, magnesiumstearaat, natriumsacharine en maïszetmeel.

Hoe ziet Yomesan er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Doos met 4 tabletten van 500 mg in blisterverpakking.

Waarschuwingen Toon meer>> <<Toon minder

Neem Yomesan niet in
- als u overgevoelig (allergisch) bent voor niclosamide of één van de andere 
bestanddelen van het product. (zie samenstelling rubriek 6.)

Wees extra voorzichtig met Yomesan
- bij bestaande verstopping is het noodzakelijk voor een goede ontlasting te zorgen 
vooraleer de behandeling met Yomesan toe te passen.
- Gedurende de behandeling moet men het verbruik van alcohol vermijden.
Als u er niet zeker van bent of één van deze punten op u van toepassing is, neem dan 
contact op met uw arts of apotheker vooraleer u Yomesan gebruikt.

Inname met andere geneesmiddelen
Er zijn tot op heden geen interacties met andere geneesmiddelen gekend. 
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft 
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. 

Inname van Yomesan met voedsel en drank
Een wisselwerking met alcohol is niet uitgesloten en daarom moet u gelijktijdig gebruik van 
alcohol vermijden. 

Zwangerschap en borstvoeding
Onderzoek bij dieren heeft aangetoond dat Yomesan geen schadelijke invloed heeft op de 
ongeboren vrucht. Toch mag Yomesan tijdens de zwangerschap uit veiligheidsredenen 
slechts ingenomen worden indien strikt noodzakelijk. De inname van Yomesan vooral in het 
eerste trimester van de zwangerschap afgeraden.
Het is niet bekend of Yomesan in de moedermelk opgenomen wordt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel neemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Zelfs indien ingenomen aan de voorgeschreven dosis, is het mogelijk dat Yomesan uw 
reactiesnelheid verlaagt en dus een invloed heeft op uw rijvaardigheid en vermogen om 
machines te bedienen. Dit is in het bijzonder van toepassing bij gelijktijdig gebruik van 
alcohol. 

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Yomesan
Niet van toepassing.

Specificaties Toon meer>> <<Toon minder
Merk Yomesan
Aflevervorm Tabletten
Type product Geneesmiddel
Type maag- en darmstoornissen Wormen
Effect Antiparasitair
Leeftijdscategorie Vanaf 6 jaar, Voor volwassenen
Werkzaam bestanddeel Ander
Keyword Wormen
Generisch middel? not available

Yomesan 500mg is een geneesmiddel. Geen langdurig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen. Bewaar de bijsluiter, deze bevat belangrijke informatie voor jou. Vraag raad aan je arts of apotheker. Bij het optreden van bijwerkingen, raadpleeg je huisarts.
Nota: bij homeopathische geneesmiddelen is niet altijd een bijsluiter beschikbaar.